Religieus Genootschap der Vrienden

Welkom bij de Quakers.

Wij vormen een geloofsgemeenschap die gebaseerd is op het Innerlijk Licht dat ieder mens verlicht. In stilte richten wij ons op dit Licht. Deze bron inspireert ons tot inzet voor vrede en gerechtigheid. Onze daden beschouwen wij als de enige waarachtige getuigenissen van ons geloof.

Vind een samenkomst

De Vriendenkring

Een blad van en voor iedereen die zich betrokken voelt bij de Quakers. Een blad met inspirerende en activerende artikelen over religieuze, spirituele en sociale onderwerpen verbonden met het vredesgetuigenis van de Quakers.

In de Vriendenkring van april staan we stil bij de ongekende situatie die speelt betreffend het Corona-virus. Vrienden kunnen op dit moment niet bij elkaar komen, en dus onze tijdschrift en website worden nog belangrijker om met elkaar verbonden te voelen. Een aantal Vrienden staan stil bij deze ervaring op verschillende manieren.

Ik vind God

Licht en Schaduw

A principle which is pure