Religieus Genootschap der Vrienden

Deze maand kijkt Marlies Tjallingii terug op een geslaagde bijeenkomst samen met de Doopsgezinden.

Tiny Coffin-Bruining vertelt over haar overstap van een gereformeerde kerk naar de Quakers