Religieus Genootschap der Vrienden

Uitgelichte artikelen:

De 4 deuren naar de Stille Samenkomst – vervolg - William Taber Pendle Hill Pamphlet 306 Vertaling Frieda Oudakker

Vergeving - uit Boek van vergeving, Een gids van wond naar verwondering blz 68 door Willem Glaudemans

Vluchtelingen even onderdak geven - Op verzoek van Joke Hofman; van Takecarebnb.org

Uitgelichte aritkelen:

Van de redactie - Sytse Tjallingii

John Greenleaf Whittier - verslag van onze sessie "Quakers en ik" door Marlies Tjalingii

Van de Nederlandse Quakers “online” AV 2020 - Peter van Leeuwen

Uitgelichte artikelen:

Syncretisme - door Gerard van den Dool

Elizabeth Fry-Gurney, “Quakers en ik” - door Marlies Tjallingi

Remedie tegen haat - contact met onze vijanden - Rutger Bregman, met samenvatting en bespreking door Sytse Tjallingii

Uitgelichte artikelen:

Gebed van Lakota indianen
De Geest roept ons - vertaling van een gebed van Mark Russ
Kernwapens - Kanttekeningen van de Raad van Kerken bij de brief van minister Blok over Kernwapens. door Kees Nieuwerth

Uitgelichte artikelen --

Onthaasting, Focus en Verstilling, door Willem Furnée
God opgraven - Etty Hillesum op 12 juli 1942 uit haar dagboek
Quakers en ik, en William Penn - Marlies Tjallingii