Religieus Genootschap der Vrienden

Uitgelichte artikelen-

Moedig en hoopvol worden - Thea Droog
Leven na de dood? - Martin Touwen
Spirituele gaven, de geliefde gemeenschap en het verbond. Pendle Hill pamphlet, vert. Frieda Oudakker

Uitgelichte aritkelen:

Een prachtige lijn, impressie van een online wijdingssamenkomst - door Marlies Tjallingii
Liefde of angst - door Elizabeth Kübler-Ross, ingeleid door Peter van Leeuwen
Leef avontuurlijk! - door Sytse Tjallingii en Erik Dries

Uitgelichte artikelen:

Citaat van de maand - Blijf bij jezelf, door Willem Furneé
Dient de economie ons? - Aankondeging van het evenement Quaker Conversations’ #9
COVID-19 als crisis-indicator - door Martin Touwen

Ontmoeting Doopsgezinden en Quakers - door Marlies Tjallingii
Gelijk hebben of gelukkig zijn - een reflectie door Peter van Leeuwen
De Lente Rebellie van Extinction Rebellion - verslag door Zunei, vrijwilliger van XR

Uitgelichte artikelen:

In memoriam Ineke Kruisinga - door Inge Herrebout
Stoppen met praten en stilzijn - verslag van de online HSS - door Marlies Tjallingii
De dageraad bloeit - ingezonden door Erik Dries