Religieus Genootschap der Vrienden

Quakers en ik: William Penn

William Penn (16441718) was politicus, hoveling, theoloog, productief schrijver en oprichter van de kolonie Pennsylvania. In 1693 schreef hij:

“De nederige, zachtmoedige, barmhartige, rechtvaardige en vrome zielen zijn overal van één religie; en als de dood het masker heeft afgelegd, zullen ze elkaar kennen, hoewel de verschillende kleurstellingen die ze hier dra- gen, hen vreemden maken. Deze wereld is een vorm; onze lichamen zijn vormen; en geen zichtbare toewijding kan zonder vormen zijn. Maar hoe minder vorm in religie, hoe beter, aangezien God een Geest is; hoe meer innerlijk onze aanbidding, hoe beter de aard van God; hoe stiller, hoe be- ter geschikt voor de taal van een Geest.”

Bij dit citaat komt de vraag naar boven bij één van de Vrienden: Als de stilte norm is, is die norm dan ook een beperking? Als het echte stilte is, dan is dat niet een norm, maar een diepgevoelde ervaring van God, de Geest. Maar hoe komen we bij die echte stilte?

We lezen ook dat de eerste Quakers alles deelden, zoals de eerste Christenen. Hoe doen we dat nu? We merken in dit samenzijn dat we elkaar nodig hebben en dat we dit juist nu in deze tijd van corona maatregelen missen.


De landing van William Penn geschilderd door Jean Leon Gerome Ferris

William Penn schreef in 1699:

“Houd van stilte, zelfs in de geest …. Echte stilte is de rust van de geest; en is voor de geest, wat slaap is voor het lichaam, voeding en verfrissing.”

Penn was de eerste die ooit voorstelde om in Europa een gemeenschappelijk parlement te vormen met vertegenwoordigers van alle landen, zodat er over conflicten gepraat kon worden, niet gevochten. … Penn geloofde niet dat vrede zou ontstaan uit vechten.

In zijn geschrift “Fruits of Solitude” uit 1682 schreef hij: (QGW-bladzijde 23)

“Laten wij dan zien wat Liefde kan doen, want als mensen eenmaal zien dat wij hen liefhebben, dan zouden wij spoedig ondervinden dat zij ons geen kwaad willen doen”

In 1675 vestigden veel Quakers zich in New Jersey. New Jersey is de staat die ten Oosten van Pennsylvania en de zee ligt. William Penn kreeg van de Engelse koning als vereffening van een schuld aan zijn vader een stuk land
in Amerika, dat William Sylvania noemde. Koning Charles noemde het Pennsylvania, naar de vader van William. Hij ging daar in 1982 naar toe. Zo deden de Quakers ook mee met het koloniseren van het “nieuwe land”. Ze hadden heel idealistische opvattingen over hoe dat eruit moest zien. Het wordt het ‘Heilig Experiment’ genoemd.

“Niemand hoort in de gevangenis te komen zonder rechtspraak met een jury en dit geldt ook voor Indianen. Gewetensvrijheid en godsdienstvrij- heid werden er gewaarborgd.

Een mooie vraag die we meekregen is: Wat zouden we William willen vragen als hij hierbij zou zijn? Misschien een mooie vraag om nog eens mee bezig te zijn!

Posted on

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *