Religieus Genootschap der Vrienden

Onthaasting, Focus en Verstilling

Citaat van de maand, door Willem Furnée

Heldere ingevingen, van boven- of van buitenaf, kunnen een mens die door op- winding of gebrek aan focus niet helder van geest is, niet bereiken. De inner- lijke verstilling die nodig is om het heldere schijnsel van het lnnerlijk Licht waar te nemen is onverenigbaar met haast.
Caroline Stephen, 1834-1909

Caroline Stephen

Het citaat van Caroline Stephen formu-
leert kort en krachtig de basis van de
Quakerbeweging.
Voor Quakers bekende kost [1]. We
doen er goed aan deze kost steeds weer
te herkauwen en te praktiseren. Niet alleen in de samenkomsten maar ook in het dagelijks leven en de persoonlijke omgang met het Mysterie.

We kennen uit het verleden fraaie voorbeelden van de helende werking van de Stilte. Maar velen van ons hebben ook zelf de wonderlijke positieve impuls ervaren die de gezamenlijk beleefde stilte teweeg kan brengen in een uitzicht- loos besluitvormingsproces of een relationele crisis.

Blijf maar eens kalm, onthaast, en stil vanbinnen, als de emoties hoog oplo- pen.
Dat vraagt veel oefening. Gelukkig wordt die ons aangereikt in de zondagse samenkomsten en bij vrijwel alle gelegenheden waarbij wij als Vrienden sa- menkomen.

De waarachtige stilte waar Caroline ons naar verwijst is de bron van creativi- teit in ieder mens die ieder die ervoor open staat mild en zachtmoedig de best mogelijke soms moeilijk begaanbare weg wijst naar het Koninkrijk van de Vrede. Hier en Nu.

[1] In de Quakerfolder Welkom staat: “Wees stil en wordt gewaar dat ik God ben” (Psalm 46:11).

Posted on