Religieus Genootschap der Vrienden

Verklaring Raad van Kerken tegen kernwapenwedloop

Aan de Minister-President Drs. M. Rutte

Betreft: Verklaring Raad van Kerken tegen kernwapenwedloop

Hooggeachte heer Rutte,
De Raad van Kerken in Nederland maakt zich ernstig zorgen over de nieuwe kernwapenwedloop die op gang gekomen is na het opzeggen van belangrijke wapenbeheersingsovereenkomsten.
Het is dit jaar niet alleen 75 jaar geleden dat de Tweede Wereldoorlog beëin- digd werd, maar ook 75 jaar geleden dat de eerste atoombommen op de steden Hiroshima en Nagasaki werden afgeworpen, die honderdduizenden burgers een vreselijke dood injoegen.
Daarnaast is het 50 jaar geleden dat het internationale verdrag tegen de ver- dere verspreiding van kernwapens, het non-proliferatieverdrag (NPT), werd ondertekend. Daarin beloofden de ondertekenaars in artikel VI om door on- derhandelingen te komen tot totale kernontwapening. Eind april van dit jaar stond er een zogeheten toetsingsconferentie van dat verdrag geagendeerd bij de Verenigde Naties in New York. Het lag in de bedoeling dat deze deels zou worden voorgezeten door de Nederlandse delegatie.

Amersfoort, 5 mei 2020

Met het oog hierop nam de Raad van Kerken zich voor om het eerder in de jaren tachtig uitgesproken onvoorwaardelijk ‘nee’ tegen kernwapens te her- bevestigen en stelde bijgevoegde verklaring tegen de nieuwe kernwapenwedloop op.

De toetsingsconferentie van het NPT werd vanwege de corona-crisis uitgesteld tot volgend jaar. De Raad van Kerken hoopte dat de Nederlandse delegatie tijdens die conferentie – in het verlengde van uw regeringsverklaring dat ‘de Nederlandse regering zich blijft inzetten voor een kernwapenvrije wereld’ – zich sterk zou maken voor het eindelijk naleven van artikel VI, zodat internationale onderhandelingen gestart zouden kunnen worden om tot alge- hele kernontwapening te komen. Wij spreken onze hoop uit dat dit tijdens de uitgestelde toetsingsconferentie in 2021 alsnog zal gebeuren.

Wij vieren dit jaar dat wij 75 jaar geleden werden bevrijd van de oorlog, maar wij zijn helaas nog steeds niet bevrijd van kernwapens, alhoewel de overlevenden van Hiroshima en Nagasaki toen al hoopten dat deze massa- vernietigingswapens voor eens en altijd zouden worden uitgebannen. Graag vernemen wij uw reactie op onze verklaring.

Hoogachtend,
Drs. G.R.M. (Geert) van Dartel, voorzitter, Drs. S.C. (Christien) Crouwel, alge- meen secretaris en Ir. K. (Kees) Nieuwerth, vicevoorzitter

Posted on

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.