Religieus Genootschap der Vrienden

Ik vind God

door een Vriend van de Haagse groep

Ik vind God …in het gebed dat wordt uitgesproken voor kinderen in oor- logslanden hier ver vandaan.
Ik vind God …in de gezichten van alle mensen die hier samen met mij zit- ten en in wie ik mijn broeders en zusters herken.

Ik vind God …in het schaduw– en lichtspel op de muur gevormd door de zon die door de bewegende takken heen naar binnen schijnt.
Ik vind God …in het verhaal dat wordt voorgelezen over Jezus en de tolle- naar.

Ik vind God …in de gedragen stilte waarin de ingevingen van liefde en waarheid de ruimte krijgen om gehoord te worden.
Ik vind God …in de klanken van het lied waarin al onze stemmen samen- smelten in een prachtige harmonie.
Ik vind God …in de bijdrage van de oude man links van mij wiens inzich- ten zo mooi aansluiten op de vragen waarmee ik vanmorgen binnenkwam.
Ik vind God …in het gemurmel en gekraai van een baby’tje dat met grote ogen om zich heen kijkt.
Ik vind God …op al die manieren en meer, soms linksom, soms rechtsom, soms uit de meest onverwachte hoek.

En jij… jij vindt God vast op nog tig andere manieren, soms vergelijkbaar met mijn ma- nieren, soms heel anders.
Maar het is als met de spaken van een wiel, al die spaken komen vanuit een ander punt, maar zij komen samen in hetzelfde centrum. En dat is het centrum waar alles om draait. En géén van de spaken is beter of minder dan de ander, maar elke spaak is nodig om het wiel goed te laten draaien.

Wij kiezen elk de spaak die bij ons past en waarbij we ons thuis voelen, maar alleen in verbinding met elkaar kunnen we het hele wiel vormen en de as laten draaien.

Posted on