Religieus Genootschap der Vrienden

Van concern tot realiteit

Bij QCEA zijn onze Quaker pleitbezorgers en actievoerders bij de Europese instellingen. Een groepje Vrienden in Brussel in de vroege zeventiger jaren hielden stille samenkomsten bij elkaar thuis en hadden een droom, die tot een concern uitgroeide: Met jeugdig enthousiasme en vertrouwen zagen ze mogelijkheden voor politiek Quaker-werk in Brussel. Ook zagen ze in dit vroege stadium hoe belangrijk de EU, het Europese project zou worden. Maar vergis je niet: Zoiets groots te realiseren was een lange en zware taak met een toewijding die persoonlijke interesses moest overstijgen.

Uiteindelijk lukte het om het wereld comité van quakers (FWCC) met Britse Vrienden een bijeenkomst te laten organiseren over dit Brusselse concern, bijgewoond door eenendertig Vrienden uit Brussel, Zwitserland, Denemarken, Zweden, Groot-Brittannië, de Bondsrepubliek Duitsland, Frankrijk, Nederland en Noorwegen. In de verklaring van deze vergadering zagen Vrienden het als hun verantwoordelijkheid om politici te helpen de Raad van Ministers bij te staan bij het aanpakken van de dringende behoeften zoals: economische ongelijkheid, rechtsongelijkheid, verspilling, ecologische schade, achtergestelde regio’s en mensen, de behandeling van migranten.

Het concern trok veel aandacht, maar moest nu getoetst worden om een breed draagvlak te vinden, zowel om principiële als financiële redenen. Hoe bijvoorbeeld verhouden de Quaker getuigenissen zich tot politiek werk? FWCC drukte het als volgt uit:

De Quaker-interesse in internationale relaties komt voort uit het Vredesgetuigenis. Vrienden in Brussels Monthly Meeting hebben een unieke positie om een goed beeld te hebben van de Europese internationale relaties (n.b. denk aan de Derde wereld, het Oostblok, de NAVO). FWCC wees ook al op het voorbeeld van stille diplomatie zoals door QUNO bij de VN bedreven werd, een werkvorm die QCEA de afgelopen 2 jaar met veel succes weer heeft opgepakt.

Van Nederlandse kant speelden Majorie en Jan de Hartog hierbij een vroege voortrekkersrol samen met Nederlandse Vrienden, zoals Marianne Boelsma, Jan Ramaker, Frits Philip, Fie Hooykaas, Anita Wuyts en diverse andere, buitenlandse Vrienden. Velen waren grote pleitbezorgers in Nederland.

Allerlei uitdagingen moesten namelijk overwonnen worden: het vestigen van een Maandvergadering in Brussel, rechtstreeks onder het FWCC, de scepsis t.o.v. de Europese Gemeenschap als een rijkelui ’s club, overeenstemming vinden met diverse Quaker organen, voldoende financiële toezeggingen verkrijgen. Uiteindelijk, na ruim vier jaar bleek de aanhouder te winnen: QCEA, “de Quaker Raad voor Europese Aangelegenheden werd opgericht! We beschouwen QCEA als internationale Quaker vertegenwoordigers. We zijn dan inmiddels met Andrew Lane als directeur aan de tiende lichting bezig.

In 2015 vond er een grote herbezinning plaats over het werk van het QCEA team. Daarna timmert QCEA meer dan ooit aan de weg. Een voorbeeld is dat er meer dan een half miljoen mensen de anti-haat website http://www.ChooseRespect.eu aangeklikt hebben. Deze is in acht talen opgesteld. Tot nu toe werd er meer dan 70.000 keer op de Nederlandse versie geklikt. Ons vredesprogramma bouwt voort op het handboek ‘Building Peace Together’. Dit handboek heeft veertig geweldloze gereedschappen voor vredesopbouw in het Engels, Russisch, Frans, Arabisch, Turks: In mei organiseerde QCEA een evenement binnen de Europese Commissie over hoe en waar ze vredeseducatie kunnen vinden en over het belang hiervan. Samen met de universiteit van Newcastle zullen trainingsvideo’s gemaakt worden voor Europese regeringen over de genderdimensie van ‘Building Peace Together’.

Werk dat bij grotere organisaties vaak vergeten wordt, pakken wij op om aanvullend te kunnen werken. Onze “migranten kinderen in detentie” rapportages in 2017 en 2018 verschaften de meest uitgebreide informatie over kinderen in detentie in Europa. Ons rapport van 2019 publiceren we in samenwerking met andere migratie-organisaties.

Dit voorjaar hebben onze mensenrechten- en vredesprogramma’s samengewerkt om Europese regeringen en Libische burger organisaties samen te brengen in Quaker House in een vertrouwelijke, stille diplomatie setting. Naast werk t.b.v. Vluchtelingen, werken we (nog) meer met andere geloofsgemeenschappen samen. Ons netwerk met belangrijke contacten binnen en buiten de Europese instellingen groeit snel. We kregen de lid-status bij de internationale conferentie van mensenrechten organisaties binnen de Raad van Europa (47 landen – 800 miljoen mensen). Allemaal werk waar we als belangrijke donateurs trots op mogen zijn.

P.S. Mocht je nog niet toegekomen zijn aan een extra donatie, nu QCEA in 2019 haar 40e verjaardag beleeft, dan kan dat nog steeds: Bankrekening NL93 TRIO 0391 2219 65 (t.n.v. VVQREA, of t.n.v. “Vrienden van de Quakerraad te Helmond”) vermeldt: QCEA 40 jaar

Een gedetailleerd verslag van de geboorte van QCEA is te lezen op www.QCEA.org, door onderaan te zoeken op het woord ‘QIAR’ (Quaker International Affairs Representative)

Posted on

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.