Religieus Genootschap der Vrienden

De Profeet

Door Lucas de Groot

Was George Fox een profeet?

Een profeet is een persoon die boodschappen van een godheid doorgeeft. De tweede betekenis is visionair of toekomstvoorspeller, zoals Nostra­damus. Het Griekse woord propheteuo betekent: voorspellen, orakelspreuken verkondigen of profeteren.

Een Profeet of profetes spreekt (soms in trance) de boodschap uit die hij of zij ZELF van God verkrijgt. Ook kan de profeet na het contact met de godheid verslag uitbrengen van wat hem/haar door die godheid is opgedragen te zeggen aan haar geloofsgemeenschap.

Vaak wijst zo’n boodschap vermanend naar verkeerde handelingen in het verleden. En voorspelt wat er bij gevolg te doen staat en zal gebeuren als er niet gehandeld wordt zoals de godheid opdraagt via zijn profeet…

Profeten komen al in oude geschriften voor: Kleitabletten in Mesopotamië spreken van antwoordgevers of extatici…die boodschappen van de goden doorgaven aan de koningen.

De 3 wereldgodsdiensten spreken van profeten: In de Joodse Tenach wor­den zij zieners genoemd. Die spreekt ook over valse profeten, die claimden namens God te spreken, maar dit niet deden, zoals de Baälpriesters. Jezus waarschuwde voor hen. In de loop der tijd zijn er verscheidene geweest: De Amerikaan Joseph Smith bijv. had een opdracht gekregen van een engel om enkele heilige geschriften samen te stellen. Hij was daarmee de oprichter van de Mormonen.

De opdracht om profeet te zijn werd vaak als zwaar, doch onafwendbaar opgevat. Want vaak was de boodschap zeer waarschuwend.

In het nieuwe testament is Johannes de Doper een op Elia lijkend profetisch figuur terwijl Jezus als meer dan een profeet wordt beschouwd.

Het onderscheid tussen leraar en profeet was niet altijd even duidelijk.

Van zo’n 8000 mensen is bekend dat zij beweerden een profeet te zijn, die het woord van God sprak.

Zoals Lou de Palingboer die beweerde dat hij de wedergekeerde Christus was. Een onheilsprofeet is iemand die een ramp voorspelt. Een weer­profeet is iemand die het weer voorspelt.

George Fox

George Fox was geen profeet. Slechts een gevoelig mens die je nu als ziener zou kun­nen beschouwen, omdat hij alles in een nieuw helder liefdevol licht zag. Hij had eerst jarenlang de tijd genomen om in zijn eentje zichzelf en God diep te onderzoeken en te doorvoelen, om daarna consequent zijn eigen pad te kunnen bewandelen. God was in hem, wat wil je nog meer? Zo dichtbij! Zo nabij!

Geoffrey Nuttal beschreef George Fox in 1946:

He “walked cheerfully over the world in the power of the Lord,“ and he took on the beatings of his enemies so that their “hearts might grow gentle.”

Hij “wandelde opgewekt over de wereld in de kracht van God,” en hij onderging de slagen van zijn vijanden zo dat hun “harten zacht zouden kunnen worden”

Posted on

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.