Religieus Genootschap der Vrienden

Video’s over de Quakers

Woorden van hoop en troost – een reactie van Jethro Zevenbergen namens de Raad van Kerken op de globale pandemie

Een korte introductie van de Quakers door de Belgisch en Luxembourgs Vrienden (engels met Nederlandse ondertiteling)

Quakerspeak – een wekelijkse video over één aspect van het Quakerisme (engels met Nederlandse ondertiteling).

Wat moet ik verwachten bij een Quaker meeting? Een introductie voor mensen die voor het eerst bij een Quaker meeting aansluiten. (Engels met Nederlandse ondertiteling)