Religieus Genootschap der Vrienden

10. Register

10.1 Personen

Ames, William
Amyraut, Moïse
Ariëns Kappers, Piet
Arps, Kitty

Balijon, Wim
Barclay, Robert
Barton, John
Barton, William
Beck, Christopher
Blackwell, Frank
Boeke, Kees
Boeke-Cadbury, Betty
Boelsma, Marianne
Boetes, Otto
Bosman, Ton
Bright, Jacob
Bright, John
Brusse, Jos
Bowen, William
Burger, Bram
Burr, Elizabeth
Burrough, Edward
Buter, Rieke
Buter, Rien

Carmen, Jean
Catchpool, Corder
Caton, William
Ceresole, Pierre
Cobden, John
Collin, Peter
Crisp, Stephen
Croese, Gerard
Curtis, William

Daamen, Daan
Davies, Cathy
de Hartog, Jan
de Winter, Jan
Dibbits, Tjeerd
Doncaster, Hugh

Drewett, Gerald
Dries, Erik
Droog, Thea
Durham, Geoffrey
Earnshaw, Angus
Ellwood, Thomas
Farnsworth, Richard
Faulkner, Jennifer
Fell, Margaret
Fell, Thomas
Fliedner, Theodore
Fothergill, John
Fox, George
Frenkel, Emilie
Fry, Elisabeth
Fry, Joseph
Furly, Benjamin
Furnée, Willem

Gandhi
Gould, Helen
Greenleaf Whittier, John
Gregorius, Sophia
Grimké, Sarah

Haigh, Clifford
Hendriks, Elizabeth
Herrebout, Inge
Heydecker, Jane
Hicks, Edward
Hofman, Jo
Howgill, Francis
Huis, Susanna
Hummels, Erik

IJspeert, Marianne

Jones, Rufus
Johnson, Jennifer

Kalff, Anton
Ketner, Pieter
Kruithof, Piet
Kuipers, Leuntje

Laman Trip, Corry
Lawson, Thomas
Lemberg, Rudolf
Lieftinck, Jim
Lieftinck, Louise
Lieftinck, Miep
Limburg, Rob
Loe, Thomas
Locke, John
Mendl, Wolf
Molenaar, Coby
Mollet, Jean Etienne
Morland, Lucy

Naylor, James
Nichols, Val
Nieuwerth, Kees

Nusselder, Wim
Oats, William

Papunehang
Parker-Rhodes, Damaris
Parkinson, Sydney
Pearson, Anthony
Penington, Isaac
Penington, Mary
Penn, William
Pinthus, Eva I.
Pollatz, Karl-Heinz
Pollatz, Manfred
Priestman, Elisabeth
Proude, Mary

Reine Cotta, Sophie
Riedel, Mien
Rowntree, Joseph

Savery, William
Schreuder, Mien
Scurfield, Liz
Sewel, Jacob
Sewel, William
Simons, Menno
Smith, Robert Lawrence
Spreij, Peter
Steere, Douglas
Stephen, Caroline Emilia

Talcot, Ann
Tse, Lao
Tweet, Kathy

Ubas, Henk

van Andel, Lyd
van As, Antoni
van Dalfsen, Dina
van der Hoek, Laura
van Everdingen, Maria
van Meer, Eg
van Oosten, Aad
van Schuurman, Anna Maria
van de Wissel, Anton
Visser, Irene

Weening, Hans
Weitsch, Martina
Windsor, Arthur
Windsor, Ursula
Woldendorp, Adolf
Woods, Herbert G.
Woolman, John
Woolman, Samuel

Zaru, Jean
Zevenbergen, Jethro
Zinspenning, Judith

10.2 Onderwerpen

Avondmaal: 1, 2, 3
Bijbel: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18
Burgerlijke ongehoorzaamheid: 1, 2
Dood, begrafenis en rouwbetoon: 1, 2
Doop: 1, 2, 3, 4
Duurzaamheid: 1, 2, 3, 4
Eenvoud: 1, 2, 3, 4
Eed of belofte: 1, 2, 3
Ethische vragen rond leven en dood: 1, 2
Gelijkwaardigheid: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Geloofsbelijdenissen: 1, 2, 3, 4, 5
Getuigenissen: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Geweldloosheid: 1, 2, 3, 4
Gewetensbezwaren: 1, 2
God: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Heilige Geest: 1, 2, 3
Huwelijk: 1, 2, 3
Internationale inzet: 1
Inwaarts Licht/Innerlijk Licht: 1, 2, 3, 4 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
Jezus: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15
Kinderen: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Koninkrijk Gods: 1, 2, 3, 4
Kunsten: 1
Lidmaatschap: 1, 2
Mystiek: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Oecumene: 1
Opvoeding: 1, 2, 3
Organisatie: 1, 2, 3
Ouderdom: 1, 2
Raad van Kerken/Wereldraad van Kerken: 1, 2 3, 4, 5
Sacramenten: 1, 2, 3, 4
Schrijver: 1
Slavernij: 1, 2, 3, 4, 5, 6 7, 8, 9
Stille Samenkomst/wijdingssamenkomst: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Strafstelsel: 1
Vrede: 1
Vredesgetuigenis: 1, 2, 3, 4, 5, 6
Vredesopvoeding: 1, 2
Seksualiteit: 1
Overwegingen en vragen: 1, 2, 3, 4, 5
Rechtvaardigheid: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Roeping/concern: 1
Vluchtelingenwerk: 1
Vrouwenrechten: 1, 2

Posted on