Religieus Genootschap der Vrienden

Raad van Kerken roept kerken op vredestichters te zijn

Klik hier voor Engels / Click here for English

Gelukkig zijn de vredestichters, want zij zullen kinderen van God genoemd worden (Mt. 5,9)

Met ontzetting en verbijstering volgen we de ontwikkelingen in Oekraïne. We voelen ons verbonden met het Oekraïense volk, de slachtoffers van de oorlog en de vluchtelingen die huis en haard hebben moeten achterlaten.
De Raad van Kerken in Nederland veroordeelt unaniem de Russische aanval op Oekraïne. Er is geen enkele rechtvaardiging voor deze invasie. Deze oorlog is in flagrante strijd met het internationaal recht.
Al bij de oprichting van de Wereldraad van Kerken in 1948 in Amsterdam verklaarden de kerken ‘oorlog is tegen de wil van God’ en in de afgelopen jaren verklaarden zij dat wij geroepen zijn om te werken aan ‘rechtvaardige vrede’.
In die geest roept de Raad van Kerken in Nederland kerken wereldwijd – ook de kerken in Rusland – op om zich uit te spreken tegen deze oorlog.
Wij roepen Rusland op tot een onmiddellijk staakt-het-vuren, het terugtrekken van zijn militairen uit Oekraïne en het starten van onderhandelingen over een politieke oplossing van het conflict.
Wij bidden voor de slachtoffers van deze verschrikkelijke oorlog in het hart van Europa. Ook vragen wij iedereen van goede wil zich voor de vrede én voor de slachtoffers en de vluchtelingen in te zetten. Ook bidden wij dat onze verbijstering mag worden omgevormd tot daadwerkelijke solidariteit en verzoening.
In deze donkere dagen bidden we God om steun en hulp voor de bevolking van Oekraïne met de woorden: ‘God is voor ons een veilige schuilplaats, een betrouwbare hulp in de nood. Wereldwijd bant Hij oorlogen uit, bogen breekt Hij, lansen verbrijzelt Hij, wagens verbrandt Hij in het vuur. “Staak de strijd, en erken dat Ik God ben, verheven boven de volken, verheven boven de aarde.” De HEER van de hemelse machten is met ons, onze burcht is de God van Jacob.’ (Ps. 46,2,10-12).

Geert van Dartel,
voorzitter

Christien Crouwel,
algemeen secretaris

Kees Nieuwerth,
vice-voorzitter

Posted on