Religieus Genootschap der Vrienden

Urgenda nieuws – loop mee naar Glasgow!

6 t/m 30 oktober 2021

Vanuit Groningen lopen we naar Glasgow, waar de klimaatconferentie COP26
van de Verenigde Naties plaatsvindt. Deze editie is cruciaal. 

De doelen en acties zullen drastisch bijgesteld moeten worden om de opwarming op aarde onder de 1,5 – 2 graden te houden. We koersen nog steeds af op 3 graden opwarming aan het einde van deze eeuw,
wat een onleefbare wereld betekent. 

Alleen met een crisisaanpak en een enorme versnelling houden we de catastrofes enigszins binnen de perken.
We zien wereldwijd wat er nu al gebeurt, met een opwarming van ongeveer 1,2 graden.

Posted on