Religieus Genootschap der Vrienden

Gedichtenclub

Hier is een verzameling van gedichten geschreven door Vrienden die meedoen aan onze dichtersclub.

Reiziger naar binnen

als er geen stormen in je waaien
die het innerlijk vuur hoog op doen laaien,
als je weg je voert naar waar het stil is
waar geen ik en ook geen wil is
waar je al het zoeken los moet laten
opdat de stilte tegen je kan praten
dan kom je uit bij je innerlijke bron
van waaruit jouw zijnde ooit begon
waarin jouw zijnde oplost in het Zijn:
het Goddelijk domein


Zoeken of vinden?

was het besef van het Goddelijke er
voordat je geboren werd?
is het je onontbeerlijke lichamelijkheid
welke de weg naar die Waarheid verspert?

kun je slechts waarnemen
wat innerlijk in je resoneert?
laat een verlangen je buiten zoeken
naar wat diep in je is gedeponeerd?

moet je er wel naar gaan zoeken
of doet Het zich eigenlijk
voortdurend al uit de doeken
binnen en buiten je om iedere hoek
en vind je Het …als je niet zoekt?

Els Klopper


Ik ben een genietende wandelaar
Een wandelende genieter
Op ont-dekkingstocht
Op dit pad van pieter

Wat kom ik tegen?
Wind en natuur om me heen
Mensen
Zo nu en dan
Daar loop ik heel alleen

En toch ook niet
Want de stilte loopt met me mee,
Stap voor stap voor stap

Aminata Gregory


Paradox

wie ooit zijn innerlijke zoektocht begint
wie vanuit de wereld een draad naar binnen spint
daalt af langs rotsen en ravijnen
door donderbuien en oude pijnen

dat abseilen vraagt lef en moed
je zoekt steeds een stilteplekje voor je voet
want je wil uitkomen bij wat Waar is,
wat zonder emoties en zonneklaar is
de bodem die Grond is van je bestaan
daar komt het in het leven uiteindelijk op aan.

het bizarre is dat die bodem alleen wordt gevonden
als je niet meer met die draad bent verbonden
als je je ik loslaat en daarmee het willen vinden
immers
de bodem wordt bereikt door je ik te ontbinden

Els Klopper

Oud worden

Steeds langer duurt het leven
Steeds later worden wij oud
Steeds minder wordt ons streven
Steeds meer gebeurtenissen laten je koud

Steeds meer los moeten laten
Steeds vaker zonder greep
Steeds minder mensen om mee te praten
Steeds moeizamer mee op sleep

Steeds weer moeten beseffen hoe
Steeds meer je ontvalt
Steeds vaker maatregelen treffen daar
Steeds meer je geheugen versmalt.

Echter:
Steeds onbezorgdere blijheid
Steeds meer genieten van vrijheid
Steeds rijker bezit aan nageslacht
Steeds meer berusting waardoor pijn verzacht.

Steeds beter garen spinnen
Steeds wijzer dan het scheen
Steeds meer leven van binnen
Steeds stiller dan voorheen.

Els Klopper


adem 1

in…uit
in perfecte harmonie
oneindig en tevens eindig
leven

adem 2
                             
in…uit                                   
op en neer
het gaat alsmaar door
leven

Aminata Gregory

Eerst licht dan ogen

Omdat er licht was
Ontstonden er ogen
Omdat er geluid was
Is het oor gemaakt
Omdat er anderen waren
Kwam inlevingsvermogen
Omdat samenwerken loonde
Kwam er spraak
Waarom kwam er een orgaan
Dat de stilte zoekt?
Dat het diepste probeert te verstaan?
Is dat omdat er ergens iets roept
Dat resoneert met mijn naam?

Erik Dries

Posted on