Religieus Genootschap der Vrienden

Retraite

De retraite vindt dit jaar plaats van 13 tot 15 maart in het Stiltecentrum van de abdij St Willibrord in Doetinchem. Het thema is dit jaar ‘Licht en Schaduw’. De invulling van het thema wordt met de aanwezigen samen gedaan, er zal zoal ruimte zijn voor gesprekken uit de Stilte, wandelingen door de prachtige omgeving rondom het klooster en veel stilte. Ook is het mogelijk om de diensten van de monniken bij te wonen.

Meer informatie over de retraite vinden jullie in de bijlage. Er zijn nog plekken beschikbaar, dus kom ook!

Men zou erg graag deze week de aanmeldingen nog binnen hebben, opgave kan bij Wils ’t Hart op hartenhuis@netvisit.nl

Posted on