Religieus Genootschap der Vrienden

Alle samenkomsten

Den Haag

Aangepaste wijdingssamenkomsten op de Stadhouderslaan

Sinds begin juni is het weer mogelijk om samen te komen om de wijdingsdienst te houden. We vinden het fijn dat we elkaar weer kunnen ontmoeten en ons gemeenteleven zo gaande kunnen houden, maar we doen dit logischerwijs wel in aangepaste vorm. In verband met de coronacrisis zijn er extra hygiƫne -en afstandsmaatregelen en is er momenteel een aanmeldplicht, mogelijk even wennen, maar op die manier is het mogelijk om weer samen uiting te geven aan ons geloof en gezamenlijk naar inspiratie en goddelijke leiding te zoeken.

Een ieder is van harte welkom om de wijdingsdienst in Den Haag bij te wonen. Wil je dit doen, meld je dan aan d.m.v. een mail naar haagsevrienden@quakers.nu. Vanwege de anderhalve meter afstand norm kunnen er minder mensen dan gebruikelijk tegelijkertijd op de Stadhouderslaan aanwezig zijn. Zijn er meer aanmeldingen dan plekken, dan wordt er geloot.

Over ons

Wij vormen een open gemeenschap van zo’n 30 regelmatige bezoekers. In stilte stellen wij ons open voor de gemeenschappelijke ervaring van het Innerlijk Licht, dat in ieder mens werkzaam is. Vanuit ons vertrouwen in dit Licht heten wij iedereen welkom die op zoek is naar een spiritueel thuis waar men zich vrij voelt zich eerlijk, vrijmoedig en oprecht te uiten.

Tijdens onze bijeenkomsten kan een ieder die zich daartoe geroepen voelt opstaan en een korte bijdrage uitspreken. Een oefening in het herkennen van ingevingen van liefde en waarheid in jezelf en in elkaar. Een oefening voor de praktijk van alledag, want wij hechten vooral waarde aan het uitdragen van ons geloof in het dagelijks leven. Het gemeenschappelijk zoeken naar Leiding vanuit de stilte is daarbij een kostbaar instrument.

Stadhouderslaan 8
2517 HW Den Haag

OV: bus 24 en tram 16, halte Groot Hertoginnelaan

Email: haagsevrienden@quakers.nu
Telefoon: 070-3600621

Samenkomsten: iedere zondag 10.30-11.30 uur
Doordeweekse activiteiten: ja.

Toegankelijk voor rolstoel: ja
MIVA toilet: nee

Eerstvolgende activiteiten

Foto van de locatie in Den Haag