Religieus Genootschap der Vrienden

Quakersamenkomst

Praktijk van de samenkomst

Nieuwe bezoekers vragen vaak wat er van ze verwacht wordt. Het antwoord is: niets. Wij zijn geen meditatiegroep die zich bedient van bepaalde technieken. Iedereen wordt uitgenodigd om te gaan zitten om te wachten. Waarop? Daar is geen antwoord op te geven, want dat is hoogst persoonlijk. Elke verwachting die men koestert kan een belemmering zijn om zich te laten verrassen door wat zich aandient. De ervaring leert dat gedurende de samenkomst een wonderlijk gevoel van verbondenheid ontstaat. Vanuit die verbondenheid dient zich dan soms een thema aan. Het kan zo sterk zijn dat iemand gaat staan en iets zegt dat een ander ook eventueel van plan was te zeggen, maar zich nog niet geroepen voelde om dat te gaan doen.

Wij raden bezoekers wel aan om goed voorbereid naar de samenkomst te komen. Dat betekent NIET dat men iets voorbereidt dat men wil zeggen, maar dat men de tijd neemt om de stilte van de samenkomst tegemoet te gaan. Stil worden is geen schakelaar omzetten maar een vorm van pelgrimage.

Verloop van de samenkomst

Iedere bezoeker wordt aan de deur verwelkomd door een Quaker die tot taak heeft iedereen welkom te heten. Degene die voor de eerste keer naar de samenkomst komt krijgt (indien men dat wenst) een korte uitleg en/of een foldertje met informatie.

De zondagse samenkomst begint formeel 10.30, maar in feite zodra de eerste bezoeker in de stilteruimte is gaan zitten. De aanwezigen zitten in een kring. Symbolisch verwijst dit naar de gelijkwaardigheid van alle aanwezigen. Er is geen voorganger en er is geen onderscheid tussen een nieuwe bezoeker of iemand die al jarenlang lid is van de groep. Het innerlijk Licht is in iedereen werkzaam.

Soms voelt iemand zich geroepen om een ingeving te delen met de groep. Deze deelnemer gaat dan staan, verwoordt kort wat in haar/hem leeft en gaat weer zitten. De andere aanwezigen laten de woorden tot zich doordringen en keren weer terug naar de stilte. Alles wordt in stilte aangehoord en er wordt niet gereageerd op wat gezegd is. Pas als de
stilte zich weer in de groep verdiept heeft kan iemand anders gaan staan om iets mee te delen van een eigen innerlijke ingeving.

Na een uur staat de verwelkomend Vriend op om aan te geven dat de samenkomst wordt afgesloten. Alle aanwezigen geven elkaar de hand. Eventueel wordt vanuit de stilte nog even nagepraat. Daarna is het tijd voor koffie en een informeel samenzijn.

Interesse? Ontdek welke samenkomsten er bij jou in de buurt zijn.