Religieus Genootschap der Vrienden

Quaker Hulpfonds

Het Quakerhulpfonds steunt projecten waarbij de Nederlandse Quakers zich betrokken voelen. Daarom nemen wij als Nederlandse Quakers de organisatiekosten van het Hulpfonds voor onze rekening. Het geld dat we als Hulpfonds ontvangen (en de rente op reserves) gaat voor 100% naar de doelen.

Giften voor het werk van het Hulpfonds en de verschillende projecten kunnen worden gestort op:
Giro NL94 TRIO 0338 4113 64 t.n.v. Quaker Hulpfonds te Den Haag.

Het Quakerhulpfonds is een erkende ANBI organisatie, alle giften aan het Quakerhulpfonds mogen worden afgetrokken van de belasting.

Het Quaker Hulpfonds zorgt ervoor dat bijdragen goed terechtkomen bij Quakerprojecten. Wil je meer lezen, kijk dan op de volgende bladzijde. In het jaarverslag staat welke projecten we steunen en met hoeveel geld. Het jaarverslag wordt rondgestuurd met de stukken van het jaarlijkse vergaderweekend.

Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met het de schrijver van het Hulpfonds Johannes Borger, Dovenetelweg 73, 2555 TD Den Haag e-mail: johannes.borger@hotmail.com De algemene folder met daarin o.a. informatie over enkele projecten staat hieronder.