Religieus Genootschap der Vrienden

Jaarverslag 2020 “VvQREA – Vrienden voor Brussel”

Jaarverslag 2020 “Vrienden voor Brussel”(VvQREA- KvK nr. 40410466)

Het huidige VvQREA bestuur bestaat ongewijzigd uit: Corien van Dorp – schrijver, Hennie Jansen – penningmeester, Peter van Leeuwen en Peter Spreij – leden. Martine Kuipers neemt als afgevaardigde van de Nederlandse Jaarvergadering in QCEA deel aan onze bestuursvergaderingen.

Tengevolge van de Corona pandemie hebben dit jaar alle bijeenkomsten digitaal plaatsgevonden, zowel van VvQREA (zelfs onze ledenvergadering, welke per e-mail is gehouden) als van QCEA zelf. Het is hartverwarmend te merken hoe snel QCEA zich aan de pandemie heeft aangepast en tevens van de nood een deugd heeft gemaakt. QCEA organiseerde een betere inbreng vanuit heel Europa bij het inspelen op de veranderingen, waarbij Zoom verre reizen overbodig maakte. In juni was er een Zoom bijeenkomst om de strategie te bepalen tijdens de pandemie, en hoe we de wereld wensen te zien als deze voorbij is. Hieruit is een voortschrijdend document voortgekomen, waarbij aandacht is voor onze omgang met de ecologische crisis. In september was er de daaropvolgende Zoom bijeenkomst; de losse eindjes verbinden, waarin nadruk werd gelegd op dat wat ons verbindt – de ingrediënten voor connectie. We werden uitgenodigd om ons vanuit een “safe space” te verplaatsen naar een “brave space” en bereid te zijn uit onze comfortzone te komen.

QCEA heeft voor mensenrechten een nieuwe senior program officer; Keleli Pognon. Vanuit het werkplan mensenrechten zijn 3 webinars opgezet met focus op menselijkheid handhaven, rechtvaardigheid m.b.t. migratie en de beoordeling van het EU beleid in deze. Pamela Nzabampema is gekomen als outreach en community organizer in de campagne haat en racisme. Martin Leng als communicatie medewerker heeft ons dit jaar verlaten. Daarvoor is nu Lena Hofmeijer gekomen.

Op de QCEA website is uitgebreid informatie te vinden over de werkzaamheden en publicaties. Ook is er een Nederlandstalige pagina genaamd “Deltalicht”. En nog een extra pagina over Covid. Ook in de Vriendenkring kunt u iedere maand wel een artikel met betrekking tot het werk van QCEA vinden.
Financieel jaarverslag VVQREA (Vrienden voor Brussel) 2020 – RSIN nr. 813689983
Met een verlies van “slechts” 6.371,01 euro op de resultatenrekening hebben we wederom een goed financieel jaar achter de rug. Dit is het gevolg van voornamelijk kosten beheersing en gunstige beleggingsomstandigheden. Vanaf 2018 is de afdracht aan QCEA met 5000,- per jaar verminderd om op langere termijn ook nog een redelijke afdracht te kunnen genereren vanuit het beschikbare kapitaal. Daarnaast was er dit jaar geld beschikbaar voor herbeleggen bij ASN en dat is zeer gunstig verlopen met een resultaat van om en nabij 15 %. Helaas daalt desondanks het werkkapitaal op de eindbalans met het bovengenoemd verliescijfer. De begroting van 2020 gaf een te verwachten verlies aan van ruim 26.000 euro omdat we, gezien de fluctuaties eind 2019/begin 2020 er geen idee van hadden hoe de beleggingen zich zouden houden (opmaak begroting midden maart met Covid 19 lockdown één week in werking). Dat is dus voor 2020 meegevallen. De kaskommissie van dit jaar bestond uit Dick Meijaard en Saskia Kühlmann. Vanwege de pandemie hebben ze de jaarstukken door toezending van alle bank-, belegging- en kostengegevens op 7 maart 2021 “online” behandeld. Na het nodige overleg is e.a. goedgekeurd met een décharge voorstel aan de ledenvergadering.

Beleidsplan en begroting 2021; Vrij komende deposito’s moeten dit jaar opnieuw belegd worden. Vanwege spreidingseisen zal er naast Triodos en ASN uitgekeken moeten worden naar een 3e duurzame en ethisch verantwoorde mogelijkheid van beleggen. Maar ook dit jaar, met een aanhoudende pandemie blijft het voorzichtig handelen. Daar de jaarrekening 2020 van QCEA boven verwachting positief is afgesloten, stellen wij de ledenvergadering voor om in 2021 5000 euro minder af te dragen aan QCEA. Op de begroting zullen we, met een lagere afdracht van 27.500 euro toch nog een verlies inboeken. Daar een verbod op samenkomst half april nog steeds tot de mogelijkheden behoort zullen we de ledenvergadering 2021 online beleggen.

Resultatenrekening VVQREA 2020
Balans VVQREA 31-12 2020