Religieus Genootschap der Vrienden

Ondersteuningsgroep “Vrienden voor Brussel” (VVQREA)

Kunnen wij – als Quakers en Europeanen – onszelf veroorloven om niets te doen tegen de voortdurende desintegratie van zulk een internationaal uitdagend model van samenwerking.

Na jaren van actie te voeren voor EU wetgeving of aanpassing daarvan, vaart het Quakercentrum voor Europese aangelegenheden (QCEA) nu een andere koers. Ze keert terug naar haar oorspronkelijke doelstelling; invloed uitoefenen door middel van stille diplomatie. QCEA is daardoor misschien wat minder zichtbaar. Maar stille diplomatie, dus bijv. een lunch organiseren voor 2 groepen die het niet met elkaar eens zijn, kan helpen bij het oplossen van verschil van inzicht. En dat kan heel goed werken! De problemen waaraan QCEA werkt zijn nog hetzelfde: vredesvraagstukken, mensenrechten en eerlijke handel. Ze beïnvloeden de EU wetgeving. Zo schreef QCEA rond 1995 mee aan het anti-discriminatie-artikel in de EU-verdragen. De QCEA zijn en blijven actieve en kritische ondersteuners van Europese samenwerking en wetgeving.

Daarnaast communiceert QCEA ook met Quakers in 10 Europese landen. Bijv. door het blad “Around Europe”. Er worden jaarlijks studietours naar Brussel, Luxemburg en Straatsburg georganiseerd. Er is een tweejaarlijkse groot opgezette conferentie over een actueel thema. We blijven samenwerken met anderen op het gebied van vredesinitiatieven, tegen de wapenhandel en voor een humaan vluchtelingenbeleid.

Onze vereniging (VVQREA – vrienden van de Quaker raad voor Europese aangelegenheden, kortweg Vrienden voor Brussel) is daarbij hard nodig als een van de financiers van QCEA. We zijn geheel afhankelijk van schenkingen voor dit doel. De vereniging is heel belangrijk voor het contact tussen QCEA en de Nederlandse Vrienden. Wat we als Quakers belangrijk vinden, komt zo op de agenda van QCEA. Directe betrokkenheid, naast financiële steun is nodig om rechtvaardigheid en vrede in- en via Europa te blijven uitdragen

Om je enigszins bekend te maken met “Vrienden voor Brussel” vindt je op deze site nog het beleidsplan en een korte samenvatting van inkomsten en uitgaven van de vereniging. Voor meer informatie en het lidmaatschap (50 euro per jaar), kun je terecht bij de onderstaande personen. Er zijn ook formulieren beschikbaar t.b.v. belastingvrije schenkingen of eenmalige donaties. Leden ontvangen jaarlijks volledig inzicht in de activiteiten en een uitnodiging voor de ledenvergadering.

Aanvullende documenten (klik om te downloaden):

VvQREA standaard formulier ANBI.
Jaarverslag VVQREA 2021
Financieel jaarverslag 2021 en beleidsplan 2022
Balans 2021
Resultatenrekening 2021
Begroting 2022

Bestuur “Vrienden van Brussel” (VVQREA)
Corien van Dorp
Peter van Leeuwen
Peter Spreij
Hennie Jansen