Religieus Genootschap der Vrienden

Ondersteuningsgroep “Vrienden voor Brussel” (VVQREA)

Kunnen wij – als Quakers en Europeanen – onszelf veroorloven om niets te doen tegen de voortdurende desintegratie van zulk een internationaal uitdagend model van samenwerking.

Na jaren van naar buiten treden door actie te voeren voor EU wetgeving of aanpassing daarvan vaart het Quakercentrum voor Europese aangelegenheden (QCEA) nu een andere koers. Ze keert terug naar haar oorspronkelijke doelstelling; invloed uitoefenen door middel van stille diplomatie. QCEA is daardoor wellicht naar buiten toe minder zichtbaar. Maar de uitkomst van dit werk kan, d.m.v. het helpen oplossen van geschillen en verschil van inzicht, in deze tijd vruchtbaarder zijn dan campagne voeren. QCEA’s werkvelden blijven dezelfde als voorheen; vredesvraagstukken, mensenrechten en eerlijke handel. EU wetgeving wordt niet uit het oog verloren maar meer indirect beïnvloed. We zijn en blijven actieve en kritische ondersteuners van Europese samenwerking en wetgeving.

Onze vereniging (VVQREA – Quakers voor Brussel) is daarbij hard nodig als een van de financiers van QCEA. We zijn geheel afhankelijk van schenkingen voor dit doel. Maar de vereniging heeft ook een rol te spelen tussen QCEA en de Nederlandse Vrienden. Wat we als Quakers belangrijk vinden vindt zijn weg naar de agenda van QCEA. Directe betrokkenheid, naast financïele steun is nodig om de doelstelling van rechtvaardigheid en vrede in- en via Europa te blijven uitdragen. QCEA in Brussel voert een communicatiestrategie gericht op EU en buitenland vertegenwoordigers via Quakerhouse (Quakercentrum in Brussel). Hier ontvangt men bezoekers en groepen om in alle rust, en soms vanuit de stilte, overleg te kunnen voeren.

Daarnaast communiceert QCEA ook met Quakers in 10 Europese landen. Ten behoeve van hen geeft het blad “Around Europe” uit. Er worden jaarlijks studietours naar Brussel, Luxemburg en Straatsburg georganiseerd en er is een tweejaarlijkse groot opgezette conferentie over een actueel thema. Het actie voeren wordt ook niet geschuwd. We blijven samenwerken met anderen op het gebied van vredesinitiatieven, tegen de wapenhandel en voor een humaan vluchtelingenbeleid.

Om je enigszins bekend te maken met “Vrienden voor Brussel” vindt je op deze site nog het beleidsplan en een korte samenvatting van inkomsten en uitgaven van de vereniging. Voor meer informatie en het lidmaatschap a 50 euro per jaar, kun je terecht bij de volgende personen. Er zijn ook formulieren beschikbaar t.b.v. belastingvrije schenkingen of eenmalige donaties. Leden ontvangen jaarlijks volledig inzicht in de activiteiten en een uitnodiging voor de ledenvergadering.

Bestuur “Vrienden van Brussel” (VVQREA)
Corien van Dorp
Peter van Leeuwen
Peter Spreij
Hennie Jansen