Religieus Genootschap der Vrienden

Quakers, een eerste kennismaking

Wat geloven Quakers?

Bij de Quakers kun je mensen met heel verschillende levensbeschouwingen aantreffen. Ook mensen die niets met gevestigde godsdiensten te maken willen hebben. Hun gemeenschap is gebaseerd op een gemeenschappelijk vertrouwen op het Innerlijk Licht, niet op een geloof.
Quakers komen bij elkaar om samen de werking van het innerlijk Licht te ervaren. Quakers proberen vooral door hun daden van het Licht te getuigen. Ze hebben zich in het bijzonder ingezet voor afschaffing van de slavernij, verbetering van het gevangeniswezen en de zorg voor psychisch gestoorde mensen en doen dat nog steeds. Quakers wijzen elke vorm van geweld af en weigeren een eed af te leggen. Want een belofte moet je gewoon nakomen, punt uit! Quakers hebben een adviserende rol bij de Raad van Europa en de Verenigde Naties.

Quakers…? Nooit van gehoord!

Dat is niet zo vreemd! Want Quakers en stilte horen bij elkaar. In stilte stellen zij zich open voor de ingevingen van liefde en waarheid. Deze ingevingen zijn voor hen een bron van inspiratie en een gids op hun levenspad. Quakers proberen alles ‘vanuit de stilte’ te doen. Quakers hebben door de eeuwen heen ervaren dat in ieder mens een verborgen schat aanwezig is: het Innerlijk Licht. Ze zijn schatgravers op zoek naar deze schat in zichzelf, in ieder mens. Ieder is vrij de innerlijke schat een naam te geven die men mooi vindt. Bijvoorbeeld: Innerlijk Licht, Heilige Geest, Boeddha, het Ware Zelf en nog vele andere namen.

Stilte.. Dat klinkt erg saai!

Dat klopt. Stilte kan heel saai zijn. Stilte kan eigenlijk alles zijn. Bedreigend, spannend, rustgevend, opwekkend…. De manier waarop je de stilte ervaart, heeft vaak te maken met hoe je je voelt en de situatie waarin je verkeert. In een Quakersamenkomst hangt een sfeer van onderling vertrouwen, verbondenheid en vrede. Daarom kan een Quakersamenkomst je een enorme oppepper geven.
Het kan ook zijn dat je in de stilte een ingeving krijgt die je leven een andere wending geeft omdat je door het Innerlijk Licht of de bijdrage van één van de aanwezigen op een ander spoor wordt gezet.

Lezen Quakers de Bijbel?

De Quaker-beweging is in Engeland ontstaan en kreeg vanaf 1652 veel bekendheid. De beweging werd gesticht door George Fox. Hij kende de bijbel door en door, maar vond in de kerk niet wat hij zocht.
Tegenwoordig zijn er Quakers die een hele andere (bijv. humanistische of atheïstische) achtergrond hebben. Aangezien het Innerlijk Licht IEDER mens verlicht is dat niet verwonderlijk. Quakers laten zich inspireren door een brede variatie aan geschriften En het komt voor dat daar de bijbel niet aan bod komt.

Zijn Quakers maatschappelijk actief?

Nou en of! Maar ze lopen niet te koop met hun Quaker-zijn. De eerste Quakers noemden zich Kinderen van het Licht. Dat Licht verkondigden ze niet in woorden maar in daden. En nog steeds is voor Quakers het leven zelf de enige ware ‘geloofsbelijdenis’. Je kunt nog zo mooi praten, diepzinnige gedachten hebben of prachtige visioenen zien maar als je er niets mee doet is dat allemaal van weinig waarde. Quakers vinden het niet nodig om over hun geloofsbeleving te praten, maar vooral om het in hun daden zichtbaar te maken. Dat vinden zij de enige ware ‘geloofsbelijdenis’.