Religieus Genootschap der Vrienden

Sociale gerechtigheid / rechtvaardigheid

Dit getuigenis hangt nauw samen met dat van de gelijkwaardigheid en dat van de vrede. Gerechtigheid is een voorwaarde voor vrede. Uit de ‘raadgevingen en vragen’:

‘Blijf je alert op praktijken in je eigen omgeving en elders in de wereld, die mensen discrimineren op grond van wie of wat ze zijn of op grond van hun overtuiging?

Getuig van ‘dat van God in ieder mens’, ook in degenen die de conventies en wetten van de samenleving schenden. Blijf zoeken naar nieuwe aanzetten tot groei en vernieuwing van het sociale en economische leven. Probeer te begrijpen wat de oorzaken zijn van onrecht, sociale spanningen en angst.

Ben je actief betrokken bij het tot stand komen van ene rechtvaardige en barmhartige samenleving die alle mensen in staat stelt hun individuele mogelijkheden te ontwikkelen en die mensen aanmoedigt hun gaven in te zetten ten dienste van de gemeenschap?’

Terug naar alle getuigenissen

Posted on