Religieus Genootschap der Vrienden

Getuigenis tegen oorlog

Trouw blijven aan onze getuigenis tegen oorlog.

Op 6 maart kwam het nationale, representatieve Britse Quaker-orgaan, Meeting for Suffering (in Nederland is dat de Landelijke Commissie), bijeen in stilte. Oliver Robertson deelde deze voorbereide bijdrage over het complexe web van problemen, aangezien er opnieuw een groot gewapend conflict in Europa is ontstaan.

Wanneer oorlog het enige antwoord lijkt, is er nog steeds een alternatief. Vrienden, laten we de mensen van Oekraïne in het Licht houden. Laten we de mensen van Rusland in het Licht houden. Laten we de mensen van Afghanistan in het licht houden. Laten we de mensen van Ethiopië in het licht houden. Laten we de mensen van Myanmar in het licht houden. Laten we degenen die zijn getroffen door conflicten die we zijn vergeten of waarvan we nog nooit hebben gehoord, in het Licht houden, want de gevolgen van oorlog zullen diepe littekens maken die levenslang blijven. Ook in Kiev en Ariepoel gebeurt dat. Laten we de mensen die voor vrede werken in het Licht houden. Laten we de mensen die dat niet doen in het Licht houden.

Gebed kan een grote troost zijn en een krachtige aansporing tot actie. Maar wat ons zal troosten en wat anderen zal troosten, kan heel verschillend zijn. We moeten de stemmen horen van mensen die getroffen zijn door de oorlogen van vandaag, zodat hun levenservaring ons kan helpen beter te begrijpen hoe God ons in die situatie tot leiding kan zijn. Maar wiens stemmen horen we? Besteed aandacht aan het nieuws dat je ziet en de gebeurtenissen die je ontroeren, want het kan een venster zijn op jouw prioriteiten en jouw vooroordelen.

Posted on