Religieus Genootschap der Vrienden

Groeten van de nieuwe Algemene Secretaris

Door Tim Gee 13 januari 2022

Lieve vrienden,
Dank jullie voor het vertrouwen in mij gesteld om de rol van FWCC Algemeen Secretaris te vervullen. Ik begin deze week. Het vooruitzicht om te werken voor de wereldwijde gemeenschap van Vrienden, die zo velen in staat stelt Gods liefde te kennen door de Quaker-ervaring, is een diepe vreugde voor mij.


Ik ben me ook bewust van de fenomenale uitdagingen van de tijd waarin we leven, beschreven door
Marie Odendaal van de Zuidelijk Afrika Jaarvergadering als de ‘drie pandemieën’ coronavirus, menselijk geweld en opwarming van de aarde. Al ons werk vindt plaats in deze context, omdat we de effecten ervaren en de onderliggende oorzaken proberen aan te pakken.
Mijn werk heeft tot nu toe voornamelijk te maken gehad met campagne voeren, voor vrede, klimaatrechtvaardigheid, gelijkheid en mensenrechten. Als onderdeel van mijn rol bij FWCC hoop ik te blijven werken voor deze doelen, maar op een manier die kenmerkend is voor Quakers.
Ik weet dat de individuele verandering die ieder van ons doormaakt soms moeilijk te beoordelen is. Desalniettemin geloof ik dat als we in geloof han- delen door de juiste dingen om de juiste redenen te doen, we deel zullen uitmaken van de grote beweging die de veel omvattende problemen van de wereld zal aanpakken.
Ik herinner mezelf zo vaak ik kan aan de gelijkenis van de zaaier die spreekt over goede zaden die in vruchtbare grond groeien. De wereld heeft geen gebrek aan goede ideeën om ons uit de crises te halen waarmee we worden geconfronteerd. Waar we mee te maken hebben is een overvloed aan ‘steenachtige grond’ – waar mensen geen ‘ogen hebben om te zien of oren om te horen’. Ik geloof echter dat de wereldwijde gemeenschap van Vrienden de goede aarde kan zijn, waaruit planten groeien die de harde grond zachtjes bewerken en weer teruggeven aan de natuur.
Tijdens een gezamenlijke wijdingssamenkomst met Keniaanse en Britse Vrienden vorig jaar citeerde Bainito Wamalwa, schrijver van de FWCC- Afrika sectie, Job: “Er is hoop voor een boom als hij wordt gekapt, dat hij weer zal ontspruiten … bij de geur van water zal hij ontluiken en ranken voortbrengen”. Dit onderstreept voor mij krachtig het belang van onze wereldwijde gemeenschap – in oude bossen verbinden bomen hun wortels ondergronds, ondersteunen en verjongen elkaar. Maar ze kunnen dit niet doen zonder water – wat in onze context het levende water is van Christus. We zouden van onszelf kunnen denken dat we door pandemieën – of door stormen heen kunnen leven (en sommigen van ons leven letterlijk temidden van stormen). En hoe weerstaan bomen stormen? Ze verbinden, strekken zich uit en houden elkaar met hun wortels onder de grond. In onze Quaker- gemeenschap worden die verbindingen opgebouwd door liefde, vreugde, gemeenschap en vriendschap, die allemaal worden gecultiveerd via FWCC. Voortzetting van het werk van Gretchen Castle, Susanna Mattingly en zoveel anderen, dit is wat ik hoop te blijven doen. Het begint met: “Hallo zeggen”, waar deze brief mee begint, en dat zal de prioriteit zijn voor mijn eerste paar maanden.

Als je me wilt e-mailen: timothyg@fwcc.world Ik kijk er naar uit van je te horen.
In vriendschap.

Posted on