Religieus Genootschap der Vrienden

Desmond Tutu : Man van gebed

Verklaring n.a.v. het overlijden van aartsbisschop Desmond Tutu, 31 dec. 2021 door Sipho Nsimbi en Justin Ellis

Namens Quakers in Zuid-Afrika willen we ons diepste medeleven en liefde betuigen aan zijn vrouw Leah en verdere familie, terwijl we het leven van onze geliefde Desmond Mphilo Tutu vieren.

Quakers in zuidelijk Afrika danken voor het leven en de getuigenis van aartsbisschop Desmond Tutu. Een aantal Vrienden had het voorrecht met hem samen te werken voor gerechtigheid en vrede.

We sluiten ons aan bij een groot aantal mensen, van alle religies en nationaliteiten, die diep geraakt zijn door Desmond Tutu tijdens zijn lange leven in verschillende uitdagende tijdperken.

Desmond Tutu was een man van gebed. Zijn moed en handelen kwamen voort uit diepe spirituele ervaring en inzicht. Hij handelde heel vaak stoutmoedig, in een geest van liefde en mededogen, maar soms ook met een gevoel voor ondeugend plezier en humor, en toonde ons de ware vrijheid van degenen die God toegewijd volgen.

Ondanks dat hij geen andere middelen had dan de waarheid en zijn eigen aanwezigheid, heeft hij ons allemaal beïnvloed om in de eerste plaats onze gemeenschappelijke menselijkheid, ubuntu, te waarderen.

Mogen we hem allemaal gedenken en zijn voorbeeld volgen.

Posted on