Religieus Genootschap der Vrienden

Quakers en Doopsgezinden met elkaar in gesprek over:

Dat Conciliair Proces met z’n vrede, gerechtigheid en heelheid van de schepping, wordt dat nog wat? ……en hoe dan?

Met deze vraag hebben we ons bezig gehouden op 2 oktober in de ontmoeting met Doopsgezinden. We waren met 16 deelnemers, helaas maar met een klein groepje Quakers. We herdachten Henk Blom die op 1 oktober is overleden en ook een aantal keren bij ons op de Algemene Vergadering is geweest als gast.

Erik Dries had een tekenfilmpje gemaakt over de zin van het stellen van de vraag “waarom?” De thema’s vluchtelingen, kernwapens en bewapening, klimaat, racisme en uitbuiting en armoede waren de thema’s waar we ons mee hebben bezig gehouden. Deze thema’s zijn ook aan bod gekomen in de brief aan de kabinetsformateur Mariët Hamer. Die we als voorbereidingsgroep mede hebben ondertekend. In kleine groepen stellen we vragen over de thema’s.

Met een aftel systeem komen we in de kleine groepen. De tweede ronde kleine groepen kiezen we zelf het onderwerp, nadat we een spel hebben gedaan door met knikkers het omkeerpunt van 5 wipwappen te zoeken.
Het knikkerspel, waarbij we ieder 5 knikkers konden verdelen over de thema’s. We moesten behoorlijk veel knikkers in een beker doen, voordat de wip overhelde.

Enkele voorbeeld vragen over Vluchtelingen

  1. Waarom doe ik nix?
  2. Waarom kan ik begrip opbrengen voor mensen die de grenzen willen sluiten (ook van Europa)
  3. Waarom mogen vluchtelingen niet al leren in de AZC’s?
  4. Waarom kan ik met de vluchteling wel omgaan, maar niet met de vluchtelingenproblematiek?
  5. Waarom zijn er niet meer creatieve oplossingen zoals TakeCare BnB?

Enkele vragen over kernwapens

  1. Waarom hebben we kernwapens:
  2. Hoe kunnen we van wapens kunst maken
  3. Welke stappen zijn er nodig om te komen tot 1 jaar investeringsstop in militair apparaat (wereldwijd)

Zwaarden omsmeden tot ploegscharen. (Jesaja 2,1-5).

Enkele genoemde netwerken waar we gebruik van kunnen maken:

Stop de Wapenhandel (Wendela de Vries) en Stop Fuelling War (in Frankrijk, gestart door Quakers)

“Sicherheit neu Denken” wordt vertaald voor de Nederlandse situatie. Dat doet de Werkgroep Inclusieve Veiligheid.

In het regeer akkoord van het kabinet Rutte 3 stond dat in deze regeer periode we streven naar een kernwapenvrije wereld. Met toegevoegd: binnen de bondgenootschappelijke verplichtingen. Deze overweging zou er uit moeten, want dat betekent dat Nederland eigenlijk niets kan doen.

Elk jaar wordt wereldwijd er voor $1.981.000.000.000 uitgegeven aan wapenhandel. hoe zou het zijn als we dit bedrag 1 jaar besteden aan de SDG’s (sustainable Development Goals)???? Klimaat, vluchtelingen, armoede, racisme, onderwijs, gezondheidszorg wereldwijd. Waldemar Epp leidt ons in de afsluiting van de dag met een kaarsen ce- remonie met voor iedereen gekleurde lintjes die staan voor welke betrokkenheid we hebben.
Het uitgebreide verslag kun je opvragen bij marliestjallingii@home.nl

We spreken af dat we verbinding houden

Posted on