Religieus Genootschap der Vrienden

The Climate Miles

Door Dick van Elk, naar het kerkblad van De Ark in Reeuwijk

Drie en dertig Jaar geleden begon in Reeuwijk, een unieke actie. Voor het eerst spraken leden van
alle(!) kerken met elkaar over de toekomst. Een hele gebeurtenis. Het was niet zomaar een gesprek. Het was een twee jaar durende gespreksgroep rond de thema’s Gerechtigheid, Vrede en Heelheid van de Schepping. Niet alleen in Reeuwijk, maar over de hele wereld waren de kerken in gesprek over het ‘Conciliair Proces’. Uitmondend in een grote conferentie in Seoul in 1990. In Reeuwijk besloten we na 2 jaar praten over de problemen in de wereld door te gaan met een Werkgroep Conciliair Proces. Dabar, Hebreeuws voor ‘doen wat je zegt en zeggen wat je doet’!

De kerken waren de wereld twee jaar vóór. In 1992 kwamen 178 landen bijeen in Rio om een agenda voor de 21e eeuw te bespreken. Ook in Reeuwijk deden we mee en maakten we met de Werkgroep een lokale agenda voor 21e eeuw. Die zelfde werkgroep had intussen al een tiental projecten gestart waaronder een coöperatie voor de Wereldwinkel waarvan het resultaat naast onze kerk te zien is. De vriendschapsband met Turnov was een andere activiteit, net als het bouwen van een eigen windmolen door De Windvogel. Samen als dorp ‘werken aan de wereld’ dichtbij en verder weg was een opdracht en een kans.

Nu, 33 jaar later, voelen we als kerken nog meer de noodzaak van vrede, gerechtigheid en zorg voor de schepping. Het is hard nodig dat er een andere wind gaat waaien dan de neoliberale marktwind van de laatste 30 jaar. Zou het niet mooi zijn om als kerken gezamenlijk op deze wijze een bijdrage te leveren aan de kwaliteit van samenleving? Zou het niet mooi zijn om als dorp of stad energieneutraal te zijn? Dat kan…het kost alleen wat menselijke energie van onszelf maar het geeft driemaal rendement. Ten eerste een snelle ombuiging van de CO2 uitstoot. Ten tweede een grotere sociale cohesie. Ten derde een betere besteding van ons belastinggeld.

Volgende maand ga ik weer lopen, net als in 2015 naar de COP21 in Parijs. Deze keer van de Eemshaven naar COP26 in Glasgow. In Nederland verzamelen we de mening van gewone mensen over de oplossing van de klimaatproblemen. Die brengen we in Glasgow naar de COP26. De 26e Conference Of the Parties waar al 27 jaar gepraat wordt over beleidsmaatregelen. We komen ook langs bij De Ark; op 22 oktober. Wilt u zelf ook meelopen? Kijk dan op theclimatemiles.nl/aanmelden Ik praat graag met uw kerk en met u over wat we als gemeenschap samen kunnen doen aan ons deel van de oplossing van het klimaatprobleem. 33 Jaar geleden leidde dat in Reeuwijk tot één windmolen. Met windmolens en/of zonnepanelen kunnen we genoeg duurzame energie opwekken voor alle huishoudens van onze gemeenschap. Zonder dat het u één cent meer kost dan u nu betaalt. Maar vooral met de garantie dat u zeker weet dat u en wij voortaan duurzaam bezig zijn. Een hoopvol perspectief…dat mag gezegd en gedaan!

Posted on