Religieus Genootschap der Vrienden

Klimaatwake

Honderd dagen en nachten klimaatwake bij Catshuis: ‘’Het klimaat wacht niet.‘’

De Klimaatwakers roepen formeerders op tot daadkrachtig en rechtvaardig klimaatbeleid 

Gedurende de hele formatie waken De Klimaatwakers voor het klimaat. Op 3 september waken zij (op een korte zomerstop na) honderd dagen en nachten aaneengesloten. Overdag bij het Catshuis en ’s nachts vanuit woonkamers door heel Nederland. Ruim 50 partnerorganisaties, waaronder Milieudefensie, Oxfam Novib en zeven politieke jongerenpartijen, ondersteunen het initiatief en meer dan 750 mensen hebben twee of drie uur meegewaakt. 

De Klimaatwakers laten zich raken door de ernst van de klimaatcrisis en houden gedurende de hele formatieperiode de wacht voor de toekomst van de aarde. ‘’De politici lijken de laatste afslag naar een leefbare aarde te gaan missen,’’ aldus woordvoerder Rozemarijn van ‘t Einde. ‘’Het IPCC-rapport is zonneklaar over de urgentie van rigoureus klimaatbeleid. Intussen ligt de formatie vrijwel stil, verschuilt de het huidige kabinet zich regelmatig achter haar demissionaire status, maar neemt wel besluiten over olieboringen in de Waddenzee.’’ 

Aan de wake doen veel mensen mee die normaal niet aan demonstraties deelnemen. Zo ook Eline Zeilmaker (44) die in juli samen met haar zoon Bram (9) drie uur bij het Catshuis stond. ‘’Als kinderen zorgen hebben is het een natuurlijke neiging van ouders om hun kind gerust te stellen en het probleem behapbaar te maken. Het vreselijke aan de klimaatcrisis is dat ik dat daarbij niet kan. Het enige dat ik kan doen is mijn zoon serieus nemen in zijn zorgen. Door deel te nemen aan de wake wilde ik hem laten zien dat je iets kunt met het verdriet en de woede die je voelt: dat je het kan omzetten in iets positiefs.’’ 

Die boodschap heeft haar zoon ter harte genomen: Bram organiseerde zelfstandig een kinderwake waar achttien kinderen aan deelnamen. Eline: ‘’Je bent als mens klein en machteloos, maar doordat we bij de wake het stokje aan elkaar doorgeven houden we het vol, al honderd dagen en nachten!’’ 

Recent lekte uit dat de huidige (demissionaire) regering 6 tot 7 miljard extra zal uittrekken om de klimaatcrisis te bestrijden. Volgens de Klimaatwakers is dit ontoereikend. ‘’Als je dit bedrag bijvoorbeeld zet naast de 8,3 miljard waarmee de overheid de fossiele sector sponsort[1], is het dweilen met de kraan open. De overheid zou een crisisaanpak moeten hanteren en alles te werk moeten stellen om Nederland zo snel mogelijk klimaatneutraal te maken. We kunnen ons niet veroorloven om terughoudend te zijn. Het is moeilijk om de werkelijkheid onder ogen te komen, maar als we de ernst van de crisis serieus nemen, zou Nederland in 2025 klimaatneutraal moeten zijn,’’ aldus Van ‘t Einde.

Posted on