Religieus Genootschap der Vrienden

God’s wil

Citaat van de Maand september 2021, door Willem Furnée,

If you do anything in your own wills, then you tempt God;
but stand still in that power that brings peace.
George Fox, 1624-1691


Als je iets, wat dan ook, doet omdat jij het wilt dan tart je God.
Maar geef je over aan kracht die vrede brengt.

George Fox heeft een geniale weg gewezen om “Gods wil” zo dicht mogelijk te
benaderen. Besluitvorming is niet gebaseerd op het samen breien van meningen, overtuigingen of kennis om zo tot een compromis te komen. Maar besluitvorming volgens Gods wil is een gezamenlijk eendrachtig zoeken naar
Waarheid die het Licht ons openbaart. Wereldse besluitvorming leidt maar al te vaak tot verdeeldheid en partijvorming.
Quakers zoeken gezamenlijk naar de oplossing die sluimert in de schoot der Wijsheid. Wereldse besluitvorming is maar al te vaak een machtsstrijd waarin redenaties, autoriteit etc. een belangrijke rol spelen en iedereen erop uit is als winnaar uit de bus te komen.
Quakerbesluitvorming is gebaseerd op onderlinge verbondenheid waarbij iedereen zich in stilte openstelt voor d innerlijke leraar: het innerlijk Licht. Iedereen zal deze ingevingen anders ervaren en op eigen wijze onder woorden brengen. Door deze ingevingen met elkaar te delen ontstaat een helder beeld van de weg die door het Licht gewezen wordt.


Ook in grote groepen kan Quaker besluitvorming plaats vinden

In dit proces zijn de deelnemers niet elkaars rivalen maar Vrienden die gezamenlijk proberen de stem van de Liefdete verstaan en te vertalen naar actie. Deze vorm van besluitvorming kent geen winnaar. De groep als geheel voelt zich winnaar en dit versterkt de onderlinge band.

Posted on