Religieus Genootschap der Vrienden

Gender, antiracisme en klimaatcrisis.

Verslag Britse Jaarvergadering 2021 online, door Erik Dries

Marijse Newham en ik zijn bij de Britse Jaarvergadering geweest. De zend- brief en belangrijkste minuten staan op de volgende bladzijden in deze Vriendenkring. We hebben verschillende bijeenkomsten bijgewoond gedu- rende de twee weken en drie weekenden dat deze online bijeenkomst heeft geduurd.

Er was een programma waar je je voor allerlei interessegroepen en zaken- sessies kon opgeven (als ze niet vol zaten). Het gebeurde regelmatig dat we met 400 mensen iets volgden. Er waren ‘Elders’ en ‘pastoraal werkers’ waar mensen terecht konden. De Elders zorgden er ook voor dat de bijeenkomsten volgens Quakerprincipes werden gehouden. Bijvoorbeeld: niet steeds je hand opsteken – in een live-bijeenkomst wacht je ook tot de schrijver vraagt of er nog meer bijdragen zijn en dan pas ga je staan. En je gaat zitten als iemand anders het woord krijgt. Er zijn veel voorbereidende sessies geweest. Er waren doorlopend films/interviews te zien over de drie hoofdonderwerpen (Gender, antiracisme, klimaatcrisis).

De interessegroepen en de zakensessies verliepen uitstekend.
Er waren iets van 100 buitenlandse gasten en mensen van andere geloofstradities. O.a. de ene quaker uit Jerusalem, en een quaker uit Zuid Afrika. Er kon desgewenst ondertiteling aangezet worden.

Het thema was: ‘voor ons comfort en ongemak; leven met gelijkheid en waarheid in tijden van crisis’.
De Swarthmoor-lezing ging over waarheid in tijden van nepnieuws. De belangrijkste zakensessies gingen over:

 • wat we nu écht zouden moeten doen om verwelkomend te zijn voor mensen met een LHBT etc. achtergrond.
 • wat het écht betekent om racisme geen rol te laten spelen en je bewust te zijn van je privileges.
 • wat we écht kunnen doen in deze klimaatcrisis. Een paar zaken die ons zijn bijgebleven uit de interessegroepen en twee lezingen:
 • Er is minstens één maandvergadering waar men een groot scherm aan de muur gaat hangen om voortaan hybride meetings op zondag te kunnen houden ; dus voor de mensen die ver weg zijn of ziek.
 • Over het nieuwe Quaker Faith and Practice. Er is een groep van onge- veer 25 mensen mee bezig. Ze hebben een website geopend waar iedereen bijdragen kan leveren. https://padlet.com/bdrc/opentonewlight. Daar wordt veel gebruikt van gemaakt.
 • Iemand wees ons op de This We Can Say: Australian Quaker Life, Faith and Thought Australische ‘Quaker life, faith and thought’. Daar staat ook een tekening en citaat van Aboriginal kunst in en heeft een Uit het Australishe Quaker Geloven en Werken ‘verbazingwekkende frisheid en relevantie voor de huidige wereld’.
 • Vredesonderwijs in Wales; ze hadden het met name over de situatie in Wales, waar erg veel gebeurt op dit gebied!
 • Interessegroepen over James Nayler.
 • En één over ‘van Ferguson tot Palestina’; de overeenkomsten die er zijn tussen de situatie in Palestina en die in Ferguson waar George Floyd werd vermoord door agenten. Onder andere over de opleiding en menta- liteit van de politie in beide situaties.
 • Het Quaker-kunst-netwerk verzorgt een programma van anderhalf uur met creatieve bijdragen op hoog niveau! Gedichten, (Chantrain-)dans, voorlezing, gitaar, violisten, digitaal koor ( met Anneke Spreij!!!) en twee stukjes toneel: de één speelde een monoloog van Jean Zaru, de an- der speelde een monoloog van Benjamin Lay, beiden indrukwekkend!
 • Woodbrooke. Het leercentrum van de Quakers. Onder andere cursussen als ‘training voor een rol’ (voor als je bijvoorbeeld schrijver of penningmeester wordt) , ‘hoe doen Quakers …- cursussen’(bijvoorbeeld ‘hoe nemen Quakers besluiten?’).

o Uit een eerder onderzoek bleek dat 75 % van de ongeveer 600 respondenten op de vraag naar ‘individuele wensen’ hadden geantwoord: ‘Quaker praktijken’ en ‘mijn spirituele leven’.

o Als de vraag ging over wat we als lokale of landelijke Quakergroe- pen beter konden ontwikkelen dan was het antwoord 40% ‘de manier waarop we onze Quaker gemeenschap organiseren’ en 30% ‘Quakerpraktijken’ en 15 % ‘Quaker activisme’ en 12% ‘Quaker ge- schiedenis en traditie’.

o Enkele opmerkingen uit deze sessie:

 •  ‘Dienstbaar-zijn, is vreugdevol’
 •  ‘Hoe vinden mensen vreugde in het Quakerisme?’
 •  ‘Woodbrooke is een krachtige verbinder’.

o Woodbrooke heeft ook meegedaan met de ‘simpeler gemeenschap’ (Simpler Community) beweging in GB. Daar gaan ze in de herfst mee door. Wat ze dan doen is echt op maat per maandvergadering.

Over twee grotere lezingen.
De ‘retraite lezing. De kern draaide om de vraag: ‘is een goede geeste-

lijke gezondheid een privilege? Is het geluk? Hebben we geestelijke gezondheid in onze eigen handen?’ Een paar opmerkingen uit de lezing:

o Een veilige hechting (veilige opvoeding) doet veel voor de aanleg van allerlei zenuwbanen en biedt een kracht bij latere problemen.

o De spreekster heeft ‘geestelijke gezondheidsgesprekken’ geschreven, een rapport waarvoor ze een paar honderd quakers over dit onderwerp heeft geïnterviewd.

o Een van de quaker projecten in GB is mentale hulp aan vluchtelingen.

o Lage inkomens hebben een 3x hogere kans op psychiatrische pro- blemen. Gekleurde mensen hebben een 4x hogere kans. Idem bij 50 % van de LHBT gemeenschap. 46 % van de transgenders over- weegt in een jaar zelfdoding.

o De invloed van zoiets als ‘culturele schaamte’; als er over de groep waar jij bij hoort altijd negatief wordt gesproken.

o Quakers zijn heel actief in de maatschappij om allerlei problemen (armoede, haat, vooroordelen etc.) aan te pakken. Maar, vreemd, de link met mentale problemen wordt nog lang niet gelegd.

o Zij eindigde met een soort vergelijking tussen geloof, hoop en liefde en enkele getuigenissen zoals waarheid en gelijkheid. De mens kan niet zonder geloof, hoop en liefde.

o De mensen in de maandvergadering niet, maar ook die in de stad, in het land, en op de wereld niet. En haar laatste zinnen waren een bijna emotionele oproep om meer geloof, hoop en liefde te ver- spreiden.

Swarthmore lezing, Thomas Penny, journalist. Titel ‘Kinder Ground’ (vriendelijker gronden) over waarheid in tijden van crisis. De lezing is op Youtube te vinden hier en er is ook een boek over te bestellen. Zomaar enkele aantekeningen:

 • Hoe kunnen wij kampioenen van de waarheid zijn?
 • Twee tegengestelde meningen blijken vaak niet zo tegengesteld als je de twee mensen met elkaar laat praten.. Wat doen woorden?
 • Het grote belang van twijfel.
 • Vooral onder stress staan mensen open voor manipulatie.
 • Thomas beschrijft 3 manieren voor het zoeken naar de waarheid (dit was naar aanleiding van de terroristische aanslag op de brug in Londen in 2017, hij zag deze aanslag gebeuren, zijn journalistenkantoor stond in Westminster).

o als journalisten direct een eerste indruk te zien krijgen voor het eerste verslag
o de politie die een paar dagen later urenlang over die paar seconden zeer minutieus elk detail wilde weten.
o hoe hij bij een therapeut weken later de emotionele, menselijke kant van de zaak in zichzelf verwerkte.

 • Het zoeken van de waarheid zou op deze drie manieren kunnen gebeuren.
 • Het zoeken van waarheid vraagt veel discipline.
 • Zorg dat je andersdenkenden om je heen hebt en naar ze luistert.
 • Wat kunnen quakers doen? Helpen zoeken naar het gemeenschappe- lijke (common ground).
 • Zoals quakers al doen bij de stille diplomatie.
 • Het zoeken van de waarheid is als het project ‘vrede’. Het is meer dan de afwezigheid van leugens. Het vraagt openheid, gebruik maken van kansen, hoop, vrijheid, en heeft ook iets spiritueels.
Posted on