Religieus Genootschap der Vrienden

Actieve Hoop

Door Joanna Macy, ingezonden door Peter van Leeuwen

Actieve Hoop is geen wishful thinking.
Actieve Hoop is niet wachten op redding door
een superman of een of andere redder.
Actieve Hoop is wakker worden voor de schoonheid
van het leven, waarvoor we ons kunnen inzetten.
Wij behoren deze wereld toe.
Het web van het leven doet in deze tijd een beroep op ons. We komen van ver en we zijn hier om onze rol op te nemen.
Met Actieve Hoop realiseren we ons dat er avonturen
in het verschiet liggen, krachten te ontdekken zijn
en kameraden om samen mee te strijden.
Actieve Hoop is een bereidheid je te engageren.
Actieve Hoop is een bereidheid om de kracht
in jezelf en in anderen te ontdekken;
een bereidheid de redenen tot hoop te
ontdekken en de aanleidingen voor liefde.
Een bereidheid om de grootte en de sterkte van
ons hart te ontdekken, onze snelheid van geest, onze vasthoudendheid, onze eigen autoriteit, onze liefde
voor het leven, onze levendige nieuwsgierigheid, de onverwachte diepe bron van geduld en ijver, de scherpte van onze zintuigen, en onze leiderschapskwaliteiten.
Niets van dit alles kan ontdekt worden
vanuit onze stoel of zonder risico.

Posted on