Religieus Genootschap der Vrienden

Het Quaker Hulpfonds

Quakers vormen een geloofsgemeenschap die gebaseerd is op het Innerlijk Licht dat ieder mens verlicht. Als we bijeen zijn richten wij ons in stilte op dit Licht. Deze bron inspireert ons tot inzet voor vrede, gerechtigheid en duurzaamheid. Onze daden beschouwen wij als de waarachtige getuigenissen van ons geloof.

Het Quaker Hulpfonds ondersteunt projecten in de samenleving. Deze projecten steunen we liefst in samenwerking met anderen en vaak opvallend. Sommige projecten dragen bij aan conflictresolutie, vermindering van ongelijkheid en traumabehandeling. Bij traumabehandeling bieden zij perspectief aan slachtoffers en daders van misdaden, zoals door verbetering van het gevangeniswezen. Sociaal-Maatschappelijke zorg en mensenrechten staan bij onze steun steeds centraal. Ook ondersteunt het Quaker Hulpfonds het vredesbevorderende werk van Quakerorganisaties bij de Europese Unie en de Verenigde Naties.

Welke projecten komen in aanmerking?

Sommige projecten worden aangedragen en ook financieel gesteund door individuele Quakers, andere projecten worden door het Quaker Hulpfonds gekozen.

Voel je je erg betrokken bij een project en wil je dat zelf ook (financieel) steunen, laat het ons weten!

Welke criteria hanteren wij?
Het te ondersteunen project moet aansluiten bij het Quaker geloofsgetuigenis. Thema’s die we graag steunen (mensenrechten, vrede en gerechtigheid, participatie, duurzaamheid, vrouwenrechten, rechten van minderheden, discriminatie tegengaan, etc..
We geven langdurige steun aan een aantal projecten en organisaties waarbij we al langer betrokken zijn en die we representatief vinden voor het internationale Quakerhulp-werk en waarbij de Nederlandse Jaarvergadering via het Quaker Hulpfonds haar betrokkenheid wil tonen.
We proberen ruimte te houden voor steun aan korter lopende en acuut opduikende projecten.
We hanteren een beslissingsmatrix waar deze criteria in detail in zijn verwerkt.

Projecten die wij steunen

Andere projecten die wij in de afgelopen jaren hebben gesteund

Je kunt hier het Jaarverslag 2020 van het Quaker Hulpfonds lezen.

Voor alle vragen en opmerkingen: e-mail: secretariaat@dequakers.nl.

Posted on