Religieus Genootschap der Vrienden

Resultatenrekening 2020 VVQREA

Inkomsten2020OpmerkingenUITGAVEN2020Opmerkingen
Kontributies € 1.157,00 Incl. nabetalingen 2019Bijdrage aan QCEA 2020
 €32.500,00 
Donaties € 710,00 Kosten VVQREA € 571,17 Ledenverg. , Reiskosten
Afschrijvingen, K.v.K.
Bijdrage NL Jaarvergadering€ 4.200,00 Kosten beleggen € 175,98 ASN beleggingsrek.
Rente€ 15,91 

€ 11,12
Rente 2019, Ontv. 2020

Rente 2019, Ontv. 2020
Kosten vereniging€ 197,95 Triodos Verenigingsrek.
Rente Deposito
Rente Deposito
Rente Deposito
Rente Deposito
Rente Deposito
€ 800,00 
 € 1.062,50 
 € 760,00 
 € 760,00 
 € 800,00 

Vervallen 21-04-2020
4.25% 09-05-2021
3.8% 12-10-2021
3.8% 11-08-2022
3.2% 20-09-2023
Kosten beleggen€ 293,90 Triodos Belegg. Rek.
ASN beleggingsrekening € 13.204,29 Waarde vermeerdering
en herbelegging
Ingehouden dividend 2020 € 257,35 Terugvordering in 2021
Triodos beleggingsrekening€ 120,48 Waarde vermeerdering
Triodos beleggingsrekening€ 3.684,04 Waarde vermeerdering
en herbelegging
Participaties Oikokrediet € –   Geen dividend in 2020
Terugontvangen van
belastingdienst
 € 340,00 Dividend 2019

Totaal inkomsten 2020:
 € 27.625,34 
Negatief saldo Balans 2020€ 6.371,01 
Totaal: €33.996,35 Totaal uitgaven 2020: €33.996,35 
Posted on