Religieus Genootschap der Vrienden

BALANS 31-12-2020 VVQREA

Activa – BezittingenOpmerkingenPassiva – Vermogen
Liquiditeiten 
ASN Sparen zakelijk € 24.530,81Liquiditeiten (in kas)€156.592,10
ASN Sparen zakelijk€ 50.321,94Deposito’s (vast)€140.091,77
TRIODOS Zakenrekening€ 14.263,54Effecten (fluctuerend)€179.466,54
TRIODOS Rendementsrekening€ 34.990,00Saldo 31-12-2019€476.150,41
Deposito’sLiquiditeiten (in kas)€ 124.106,29
Triodos Depositorekening€ 25.000,00
4.25% 09-05-2021
Deposito’s (vast)€ 120.091,77
ASN Depositorekening€ 20.000,003.8% 12-10-2021Effecten (fluctuerend)
ASN Depositorekening€ 20.000,003.8% 11-08-2022Saldo 31-12-2020€469.779,40
ASN Depositorekening€ 25.000,003.2% 20-09-2023
Participaties Oikocredit Rekening B-534201€ 30.091,77
Negatief saldo 2020-€ 6.371,01
Effecten
ASN Beleggingsrekening€ 85.042,38Waarvan 97,07 liquide
Triodos beleggingsrekening€ 10.120,40
Triodos beleggingsrekening€ 130.418,56
Algemene reserve/ werkkapitaal€389.779,40
Specifieke reserve / overeenkomst QCEA€80,000
€ 389.779,40
Eindbalans V.V.Q.R.E.A. 31-12-2020€ 469.779,40Beginbalans V.V.Q.R.E.A. 01-01-2021€ 469.779,40

Kascontrole, datum en plaats: Dick Meijaard, Amsterdam. Saskia Kühlmann, Den Haag. 1-7 maart 2021 telefonisch en E-mail ivm Covid

Posted on