Religieus Genootschap der Vrienden

Een prachtige lijn – impressie van een online wijdingssamenkomst

Impressie van de Quaker Online Wijdingssamen- komst zondag 11 april 2021

Door Marlies Tjallingii

Aan het begin van ons uur samen lees ik overweging 26 voor:

“Zie je en onderken je de behoeften, maar vooral ook de gaven van ieder gezinslid, jezelf niet uitgezonderd?
Probeer van je huis een thuis te maken. Een plek van liefde vriendschap en vreugde, waar ieder die er woont of komt vrede en verkwikking mag vinden.”

Deze overweging laat zien dat het gaat om de kleine kring, ons eigen huis, ook al wonen we alleen, dan nog kunnen we van ons huis een plek maken waar wij onszelf en ook onze gasten zich thuis voelen.

Een van ons deelt over zuurdesem, dat ze aanmaakt met water, meel en dan laat staan om er starter van te maken om brood te bakken. Ze vertelt dat ieder desem weer anders is omdat het zich aanpast aan de omgeving. Zo kan ook ieder brood dat door iemand anders gebakken wordt, ook anders worden. Is dat ook niet zo met geloof en spiritualiteit?

Een andere vriend vertelt dat er een samenkomst was van alle verschillende koren van Amsterdamse kerken die aangesloten zijn bij de Raad van Kerken. Wat een mooie samenkomst van verschillen die er allemaal zijn. Ieder koor vanuit een eigen kerkelijk huis.

Bij het opruimen en verpotten van planten bleven er veel over en via de weggeefhoek kwamen er mensen stekjes halen. Wat een vreugde om dit door te geven en later aan de eerste gever van een Aloë Vera te vertellen hoe blij de ontvangers waren met de nakomelingen van de plant die ik van haar kreeg.

Het plantenverhaal gaat verder: bij verhuizing van Engeland naar Nederland bleven de planten achter bij vrienden. Wat een vreugde om te horen hoe ze groeien in de verschillende huizen. Zo is er toch een verbinding. Zo komt de overweging over onze huizen terug in het zuurdesem en in de planten.
Na ons uur stilte vertelt een vriend over het overlijden van een bevriend echtpaar in Amerika die werkten voor AFSC, zij zijn overleden aan Covid 19.

Ook komt de herdenking van de genocide in Rwanda in onze aandacht en de herdenking van de holocaust.

Sytse en ik vertellen over de indrukwekkende bijeenkomst zaterdagavond, georganiseerd door FWCC met als thema: “Dienen wij de economie of dient de economie ons?” (deze bijeenkomst is hier na te kijken) Joachim Monkelbaan geeft hier een inleiding over. We zijn met 73 vrienden uit de hele wereld. Wat een verbinding de wereld rond: een Japanse Quakervriendin vertelt dat ze om 3 uur in de ochtend is opgestaan om erbij te zijn. In kleine groepjes wisselen we uit: iemand van Reading, iemand uit Mexicostad, iemand uit Japan en Ecuador. We zien ook Australië, Costa Rica en verschillende staten in Amerika langskomen naast de deelname uit Europa. Jonathan Woolley vertelt over QUNO in Geneva. Wat een betrokken mensen!

Oud Quaker Meeting huis in Adams, Massachusetts, VS

(Zie voor een verslag elders in de Vriendenkring).

Posted on