Religieus Genootschap der Vrienden

Ontmoeting Doopsgezinden en Quakers

Zaterdag 6 februari 2021 online

Verslag van Marlies Tjallingii

We waren met 26 mensen, ongeveer evenveel Quakers als Doopsgezinden. Waldemar Epp opent de bijeenkomst:
“Ik heet iedereen welkom bij deze ‘online-dag van Quakers en Doopsgezinden’. Fijn dat jullie allen erbij zijn en ik denk dat het een bijzondere dag van ontmoeting zal worden. Deze dag is een tweede stap of tweede bijeenkomst in de richting van kennismaking. Het bouwt niet voort op de vorige bijeenkomst maar staat op zichzelf en heeft zijn eigen dynamiek. We hebben elkaar nodig in het bevorderen van ‘Gerechtigheid — Vrede — Duurzaamheid’ ver weg maar ook dichtbij. En daarvoor is de eigen kracht en de kracht die we samen hebben belangrijk. Hierbij speelt de ontmoeting een rol. En dit brengt mij bij mijn inleiding, namelijk de ontmoeting. Ik heb lang zitten denken welke tekst ik hierbij zou willen gebruiken, want ontmoeting kan verschillend worden ervaren en geïnterpreteerd.

En ik dacht ineens aan de verschillende momenten van ontmoetingen die we in de Bijbel vinden. Tussen mensen en God. Mozes die een ontmoeting heeft bij de brandende struik. Elia die een ontmoeting heeft in de Stilte. Maar er zijn ook verhalen van mensen die elkaar ontmoeten. Bijvoorbeeld Jakob en Ezau die elkaar na een ruzie weer ontmoeten. Of denk aan het verhaal van de weggelopen zoon die weer bij zijn vader terugkomt. Of de twee mannen op weg naar Emmaüs die Jezus weer ontmoeten. Al deze ontmoetingen hebben hun eigen lading, hun eigen intensiteit, hun eigen dynamiek.
En een ontmoeting waar ik jullie nu in mee wil nemen is de ontmoeting van de man die op handelsreis is, en op zijn reis toevallig een man tegenkomt. Die man ligt op de grond, nadat hij overvallen werd. Ineens gaat het er niet meer om dat de man een Samaritaan is, en een handelsreiziger of dat de andere man onderweg was van Jeruzalem naar Jericho. Het gaat er ineens om dat men de naaste wordt, dat men zijn reis onderbreekt – of dat waar men mee bezig was – om dan de naaste te worden van de ander. En dan kan het tot een ontmoeting komen. Dat wil niet zeggen dat we ineens op zoek moeten gaan, maar dat het ons kan overkomen. Het is niets dat je kunt afdwingen, je kunt hooguit de randvoorwaarden hiervoor creëren. Misschien zoals wij dat nu doen met deze online-dag van Quakers en Doopsgezinden. Wat er vervolgens gebeurt, heb je niet in de
hand. Maar als je je ervoor opent, dan kan het gebeuren. Ik hoop van harte dat we vanuit de stilte elkaar ontmoeten.”

 

Stilte

Na de stilte doen we een kort kennismakingsrondje. Daarna delen we: waar we dankbaar voor zijn. Dat doen we ook in de chat en de deelne- mers die het niet in de chat kunnen zetten delen het gesproken. Een mooie afwisseling van mogelijkheden.

Dankbaarheid geeft ons de mogelijk- heid om ook zorgen en pijn te kunnen dragen, Dat laat Maarten van der Werf mooi zien in de balans. (zie figuur hiernaast).
We deelden onze dankbaarheid.
naar het lied van Declan Galbraith: Tell me why?

Dankbaarheid
•.. Waar ben jij dankbaar voor op dit moment?
Het ervaren van dankbaarheid geeft moed om ook zorgen en pijn te kunnen dragen.

Over onze gezondheid, de natuur, de liefde van de mensen om ons heen, muziek, gedichten, onze creativiteit, voor het samen optrekken voor ge- rechtigheid, vrede en heelheid.
We luisteren naar het lied van Declan Galbraith: Tell me why?
Een kind stelt de vraag: Waarom?
Op deze vraag weten we als volwassenen vaak niet het antwoord. Leren we onze kinderen dat ze deze vraag beter niet kunnen stellen? Hoe doen we dat als volwassenen? Durven we verantwoordelijkheid te nemen? Hoe gaan we dit veranderen?

Thema: Onze zorgen en pijn
•..Wat heeft jou geraakt waardoor je misschien zorgen hebt of had in de afgelopen maanden?
•..Hoe ging je daarmee om?

De zorgen delen we eerst in kleine groepen, daarna delen enkelen in de grote groep.

Het gaat ons over het algemeen
persoonlijk goed.
We maken ons wel zorgen over vluchtelingen aan onze grenzen en over de mensen die geen re- gelmatig inkomen hebben. Jongeren die geen perspectief zien.
Hoe komen wij in contact met anderen buiten onze bubbel?
We gaan opnieuw in breakout- rooms en praten over wat onze krachtbronnen zijn voor onszelf en gezamenlijk.
Het uitwisselen in kleine groepen is diep en ontroerend voor veel deelnemers.

Thema: Onze inspiratie bronnen

• Waar zat in de afgelopen maanden jouw kracht?
• Wat of wie heeft je geraakt en daardoor geïnspireerd?
• Bidden voor of in het Licht houden geeft heel veel kracht
• Wandelen en de ontmoetingen die je daarbij hebt
• Doorgaan online, yoga, blikjes rapen
• De stilte geeft kracht
• Grote verhalen zoals van M.L. King en Gandhi
• Bijbelverhalen die kracht geven. Ook het lied dat nog komt ‘There is a crack in everything, that’s how the light gets in’.
• Inspiratie uit de creativiteit en humor die deze tijd los maakt in mensen
• Voor mij, wandelen/in de natuur zijn, met vrienden zijn, de woorden van
Jezus of andere spirituele (en wereldse, ook) leiders
• Inspiratie en kracht ervaar ik in het delen van mijn verhalen met mijn
vrienden. En het luisteren naar verhalen van mijn vrienden die ze met mij
delen.
• Yoga en het aandacht voor de adem die je daarbij leert
• Groepsgesprekken bijv. in werkgroepen, maar ook individuele gesprekken;
ook kunst kan energie geven
• Voor mij is een krachtbron muziek,

de ontmoeting met de componist, of met een gedicht, de ontmoeting met de dichter, maar ook met bijbelstudie en zeker met andere mensen, vrienden, kennissen en ook vreemden.
•.. Erik had een mooi beeld van een vlechtwerk van verticale en horizontale lijnen die samen een prachtig stevig kleedweven. Dus zowel inspiratie uit het contact met het Hogere, als met de mensen en groepen om ons heen die met van alles, en vanuit allerlei achtergronden met zaken bezig zijn.
•.. Voor mij is ‘s middags naar bed gaan ook een kracht bron! (ik doe dit soms niet graag, want het kost tijd, maar het levert achteraf ook weer kracht op)

We nemen korte tijd om te lunchen.

In de laatste ronde delen we over: Hoe
zetten we onze kracht en inspiratie positief in. Maarten geeft de
mogelijkheden zo weer: je kunt je machteloos voelen, of de kracht destructief inzetten. Maar we kunnen ook zoeken naar positieve en creatieve oplossingen
De Lofzang van Leonard Cohen over: ‘There is a crack in every- thing’ luidt onze laatste deelronde in met een kort gesprek vanuit de stilte. Daarin voelen we ook veel dankbaarheid.
Na afloop vroegen we naar de be- vindingen van deze online ontmoeting:
• Maar we zijn wel geroepen om
voor barsten te zorgen in het systeem, het weerbarstige systeem.
• Hoe meer barsten in onze geloofsgroepen hoe meer licht er naar binnen kan gaan.
• Zeker goed georganiseerd, dank jullie wel!
• Een sterk gevoel van gemeenschap.
• Ik geloof dat ik nog nooit zo veel Quakers, Vrienden, bij elkaar ge-
zien heb! Een positieve ervaring erbij.
• Heel fijn om zo gemeenschap te ervaren. Ik voel de verbondenheid in spiritualiteit maar ook in de inzet voor maatschappelijke thema’s.

Om verder te bekijken of te lezen:
Pieter Post deelt dit boek over Doopsgezinden en de holocaust.
Marlies Tjallingii deelt het verhaal over een Quaker delegatie naar de Gestapo in 1938.
Pieter deelt ook de ervaring van het organiseren van debatavonden met alle politieke partijen in Heereveen.
Inspirerende organisaties:
International Association for Religious Freedom,
Hennie Jansen deelt over: Quaker Council for European Affairs (www.qcea.org) in Brussel met een Nederlands blog https://qceadeltalicht.wordpress.com

Posted on