Religieus Genootschap der Vrienden

Gelijk hebben of gelukkig zijn.

Door Peter van Leeuwen

Zou het geen mooi ideaal zijn als ik “louter uit liefde leven” kon? Ja, dat leek me vorig jaar wel een goed plan! Maar vanochtend lag ik te beseffen hoe ver ik eigenlijk van “uit louter liefde leven” ben afgedwaald! Mijn gedachten gaven mij geen plezier meer. Ik zat verstrikt in de gevoelens die opgedrongen worden wanneer men tweets leest en politiek nieuws. Eigenlijk is dat dus gevaarlijke kost voor mij, totdat ik geleerd heb om ALLES vanuit liefde te benaderen en dus ook alles wat ik lees!

Het begint al met de drang om die tweets en blogs en politieke nieuwtjes te lezen. Daarbij komt een selectiemechanisme aan bod, namelijk dat ik word aangetrokken juist die zaken tot mij te nemen die mijn gevoelens en vooroordelen bevestigen en versterken. Is dit een trucje van mijn kleine ikje om mij weer “in het gareel” te krijgen van “normale” zorgen en angst? Daar ziet het wel naar uit!

Welke prijs betaal ik hiervoor? Het kortstondig genoegen dat ik het kennelijk bij het rechte eind heb – want ik word bevestigd in mijn oordeelen dat geeft een bekend, maar door mij nog niet goed onderzocht gevoel: dat van merken “gelijk te hebben”. Ik denk nu aan een tekst in een leerboek: “(Peter,) wil je gelijk hebben of gelukkig zijn?”

En zo komen we bij de kosten uit: kortstondig genoegen is geen duurzaam geluk. Zo is de wens “louter uit liefde te leven” een leerweg. Leren houdt in dat ik zo nu en dan een beter inzicht krijg, mijn oordeel bijstel in plaats van daar steeds in bevestigd te worden. Mijn oordeel bijstellen kan er op neer komen te beseffen, dat ik helemaal geen oordeel kan vellen, daarvoor nooit over alle “ins en outs” beschik. “Louter vanuit liefde leven” zou kunnen inhouden dat ik me steeds vanuit liefde verbind met wat ik zie.

Mijn gedachten gaan nu opeens naar mijn beeld, al of niet terecht, van Moeder Teresa: zij moet wel héél erg veel ellende en onrecht gezien hebben in haar werk! Maar, verloor ze veel tijd met verontwaardiging of strijden voor verbetering? Ze verbond zich vanuit liefde. Om dit beeld naar mijzelf nog te bevestigen google ik haar even. De eerste uitspraak van haar die ik tegenkomt luidt: “Als je mensen beoordeelt, heb je geen tijd om van ze te houden.”

Posted on