Religieus Genootschap der Vrienden

De Lente Rebellie van Extinction Rebellion

Door Zunei, vrijwilliger van XRJouw steun maakt het verschil en dankzij jouw support kunnen we de komende tijd volop aan de slag met het organiseren van ‘De Lente Rebellie’. Tijdens deze rebellie gaan we 6 weken lang actie voeren om de klimaat- en milieucrisis tot topprioriteit te maken tijdens de verkiezingen en een scherp klimaatbeleid van de overheid te eisen.
De Lenterebellie is hier! Extinction Rebellion komt in opstand voor het leven! Op vrijdag 26 februari zijn er ‘kickoffs’ in Amsterdam, Rotterdam, Utrecht en Tilburg. De actie in Tilburg is een legale manifestatie, de acties in de andere steden kennen een disruptief (ontwrichtend) karakter.
Op zaterdag 27 februari organiseren we decentrale acties op talloze plaatsen in Nederland. Wij nemen de straten over!

Na de kickoffs gaat de opstand onverminderd door: tijdens de aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen én tijdens de formatie. Het kabinet 2021-2025 is het laatste kabinet dat het tij kan keren!
Binnen XR zoemt het van jewelste. Er wordt georganiseerd, gediscussieerd, geschreven, ontworpen en gecreëerd. Het duurt niet lang meer voor wij allemaal de straat op gaan en als zwermen door de steden trekken! Vreedzaam, creatief en disruptief zoals altijd. Wij komen in opstand omdat de overheid haar plicht om burgers te beschermen tegen de klimaat- en ecologische crises niet nakomt. Extinction Rebellion staat voor het leven!

Meer informatie over precieze locaties, data en tijden volgt via de lokale events, die hier ook vermeld zijn.
Terwijl de leefbaarheid voor mens en dier bedreigd wordt door de gevolgen van de klimaat- en ecologische crises, blijft de overheid stil. Zij weigert eerlijk te zijn over het gevaar waar wij ons in bevinden. Het nieuwe kabinet moet eindelijk doen wat nodig is om de klimaatcrisis tegen te gaan. Daarom komt Extinction Rebellion in opstand met de Lenterebellie. In de eerste fase, in de aanloop naar de verkiezingen, eist XR dat politiek en media eerlijk communiceren over de klimaat- en ecologische crises waar wij in leven, en dat de overheid de noodtoestand uitroept. In de tweede fase, tijdens de formatie, ei- sen wij dat het nieuwe kabinet doet wat nodig is om de gevolgen van de klimaat- en ecologische crises zoveel mogelijk te bezweren.

XR is een mondiale burgerbeweging die zich inzet om het leven op aarde te behouden. Leden van XR zetten druk op overheden – met vreedzame creatieve en disruptieve acties – om te zorgen dat deze in actie komen tegen de klimaat- en ecologische crises. Sinds haar oprichting in 2018 is XR een van de snelst groeiende burgerbewegingen ter wereld. Zij brengt gewone mensen, uit alle hoeken van het land en van alle leeftijden, bij elkaar. Een grote meerderheid Nederlanders maakt zich zorgen over het leven van hui- dige en toekomstige generaties. Dat zien wij terug in onze beweging. Iedere maand zijn er meer lokale XR groepen actief.

XR stelt de Nederlandse overheid drie eisen:

  1. WEES EERLIJK over de klimaatcrisis en de ecologische ramp die ons voortbestaan bedreigen. Maak mensen bewust van de noodzaak voor grootschalige verandering.
  2. DOE WAT NODIG IS om biodiversiteitsverlies te stoppen en verlaag de uitstoot van broeikasgassen naar netto nul in 2025. Doe dit op een rechtvaardige manier.
  3. LAAT BURGERS BESLISSEN over een rechtvaardige transitie door het oprichten van een burgerberaad die een leidende rol speelt in de besluitvorming.


Actie van XR in Nijmegen op 1 februari, de deelnemers vallen ‘dood’ neer (een die-in). Op de Spandoek staat: Vattenfall en Essent verstoken bossen, NU contract opzeggen.
Posted on