Religieus Genootschap der Vrienden

Blijf bij jezelf – citaat van de maand

Door Willem Furnée

Blijf bij jezelf! Als iemand zegt ‘kijk hier’ of ‘kijk, daar is Chris- tus’ (Mattheüs 24:23), ga dan niet, want Christus woont in je. Het zijn verleiders en tegenstrevers van Christus die jullie aan- dacht afleiden van je innerlijke lessen. Want je genadegave, het goddelijk Licht, de parel (Mattheüs 13:46), ligt in jezelf verborgen.

George Fox

Voor George Fox is de bijbel de belangrijkste bron van inspiratie. Het begrip ‘Innerlijk Licht’ – de levensader van de Quakergemeenschap- is ontleend aan de Bijbel, maar neemt ook in veel andere religies een centrale positie in.

We mogen dankbaar zijn dat George Fox dit Licht opnieuw heeft ontdekt, heeft geleefd en op geniale wijze heeft vormgegeven in een organisatie waar het leiderschap niet bij mensen berust maar bij het ‘Innerlijk Licht’.

Dit Licht heeft zich helder gemanifesteerd in het leven van Jezus, die ons niet vraagt in hem te geloven maar op hem te vertrouwen en hem te volgen. Hij is de Lichtende Aanwezigheid in al onze samenkomsten. Hij is het die ons kan roepen om iets van onze diepste roerse- len te delen met de andere aanwezigen.

Laten wij niet alleen in onze samenkomsten getuigen van dit Licht maar vooral in de omgang met onze omgeving en in ons doen en laten. Iedereen, ongeacht welke geloofsovertuiging iemand is toegedaan, mag zich Vriend van Jezus noemen wanneer men doet wat Hij ons heeft voorgeleefd.

Posted on