Religieus Genootschap der Vrienden

Vluchtelingen even onderdak geven

Omdat er al enkele Quakers zijn die aan Takecerbnb mee doen hierbij wat informatie over dit waardevolle initiatief.

Op dit moment wachten duizenden vluchtelingen met een verblijfsvergunning in het asielzoekerscentrum op een woning. Takecarebnb maakt het mogelijk dat zij tijdelijk bij een gastgezin logeren. Heb jij een kamer over? Voor gast- gezinnen is de logeerperiode een bijzondere ervaring. De gast blijft minimaal twee weken en maximaal drie maanden logeren. Je geeft je gast een warm welkom en een positieve start in Nederland.

Heb je belangstelling om gastgezin te worden voor een vluchteling? Als je je hebt aangemeld bij Takecarebnb zorgen wij voor een matchmaker. Onze vrijwilligers noemen we ‘matchmakers’, dit is een team van mensen die zoekt naar de juiste ‘match’. De matchmaker neemt contact met je op, no- digt je uit voor een intakegesprek en vult samen met jou het intakeformulier aan. Zo kunnen we je persoonlijke situatie, je voorkeuren en je verwachtin- gen in beeld brengen.

Op basis van je antwoorden stellen wij een profiel op en kunnen we op zoek gaan naar een geschikte gast. Vervolgens doet de matchmaker een voorstel voor een ontmoeting. Als de ontmoeting goed verloopt en er een klik is tus- sen jou en de gast, wordt er een afspraak gemaakt om een weekend op proef te komen logeren. Pas als dat weekend samen goed bevalt, start een logeer- periode van drie maanden.

Je kan je gast stimuleren zich op te geven voor een ‘Taalmaatje’ (een initia- tief van Vluchtelingenwerk); je kan je gast helpen een geschikte kerk, moskee of sportvereniging te vinden. Of samen met je gast uitzoeken wat voor activiteiten er in jouw regio voor vluchtelingen worden georganiseerd, waar je gast zich bij aan zou kunnen sluiten. Neem eventueel contact op met je contactpersoon (matchmaker) voor tips.

Posted on

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *