Religieus Genootschap der Vrienden

Van de Nederlandse Quakers “online” AV 2020

Persoonlijke impressie – Peter van Leeuwen

Een zucht van verlichting, toen ik vernam dat onze AV op 3 oktober uiteindelijk toch niet in de Johanneskerk in Amersfoort zou worden gehouden, maar online – via Zoom.

Sommige deelnemers op Zoom

Dus niet met mondkapjes in die kerk zitten op elk 1,5 m afstand. Geen lange NS-reis met mondkapje op. Reistijdwinst – ruim 3,5 uur voor mij. Maar . . . zou het een volwaardige Quaker bijeenkomst kunnen worden? Achteraf zeg ik daarop volmondig “ja”. Natuurlijk is een persoonlijke ontmoeting heerlijk, vooral als je elkaar in de armen kunt sluiten, maar dat verbiedt de pandemie ons nu. Een dag tevoren was er al een leer- en oefensessie met het digitale medium, zodat belangstellenden “op leeftijd” vandaag even enthousiast meededen als wie dan ook! De vergader discipline is bij een bijeenkomst van Vrienden extra belangrijk. In mijn ervaring was deze groter dan bij sommige eerdere Av’s. Het doorgaans uitzetten van onze microfoons voorkwam stoorgeluiden. Het aandacht geven, het in het Licht houden van de bijeenkomst, is een discipline die bij elk individu berust.

Duurde het allemaal te lang, zo’n online AV? Voor mij niet, al word ik altijd een beetje ongeduldig wanneer het huishoudelijk gedeelte zo veel tijd in beslag neemt (altijd weer), want dit voorspelbare gedeelte zou mijns inziens véél sneller kunnen. Gelukkig had ik veel te eten en drinken bij me, waar verder niemand last van had. Ook voor een toiletpauze konden we vandaag even de camera uitzetten en verder niemand storen.
Natuurlijk begonnen we met Stilte: “Stilte stelt ons in staat om ons bewustzijn van het hogere te verdiepen en zo de innerlijke bron van onze kracht te vinden“. Gelukkig stoort doorgaans niemand zich aan mijn ongeduld! Als ik terugkijk op de rijke oogst aan minuten, dan concludeer ik, dat:

❖  Wij de jaarlijks noodzakelijke besluiten probleemloos hebben genomen.

❖  Dat we belangrijke concerns – bijvoorbeeld een noodlijdend Woodbrooke – hoopgevend geadresseerd hebben

❖  Dat we de maandvergaderingen huiswerk hebben gegeven, waar belangrijke bezinning meer tijd vergt.

❖  Dat we voorkomen hebben, dat sommige Vrienden “die nog niet zo ver waren” buiten de boot vielen, toen we enthousiast vaart wilden zetten achter de integratie en modernisering van onze communicatie.

❖  Het viel me ook op dat alle zakelijke punten concreet en beknopt gepresenteerd werden door verantwoordelijken, waarvoor hulde. Zo werd van de (tijd)nood een deugd gemaakt, wat mij betreft voor herhaling vatbaar. Dit alles klinkt voor een buitenstaander nogal zakelijk, maar ik heb, vooral op de spannende momenten, de Geest wel degelijk gevoeld. Dit hoort bij ons quakerisme.
Hoe heb ik de AV ervaren op een meer spiritueel niveau? Omdat ik denk tegelijk naar binnen/boven als naar buiten mijn aandacht te kunnen richten, vind ik het fijn om dit tijdens de “zaken” ook te beoefenen. Ik zal nooit beweren daar perfect in te zijn, want ik laat me gemakkelijk afleiden. Soms komen er dan ingevingen naar boven, zoals dit keer bijvoorbeeld dat “zonneschijn” zo’n mooie metafoor is voor Liefde. Ga maar na: de zon schijnt voor alles en iedereen; zonder aanzien des persoons; zonder oordeel; verwacht geen tegenprestatie; onveranderlijk en tegelijk een uitbreiding (de stralen); zolang ik maar geen wolk voor de zon schuif of me anderszins afwend; altijd weer beschikbaar. Ik had uitgekeken naar de presentatie van Sytse en werd niet teleurgesteld, verre van! Ik heb er goede herinneringen en een zelf getekende boom aan overgehouden, waar van alles in hangt, met boven in mijn huidige ideaal – vanuit Liefde leren leven. Ter illustratie hier de volgehangen boom tijdens de presentatie:
We konden over onze oefening delen in kleinere “break-out” groepen. Dat vond ik een mooie faciliteit van ons digitale platform. En lekker snel, daar houd ik ook van! De middag gaf reflectie, gaf verdieping.

In het plenaire gesprek uit de Stilte kreeg ik een groot cadeau: iemand citeerde uit het oude testament Joel 2:28, als oproep om dromen van een toekomst te scheppen:
“En daarna zal het geschieden, dat Ik Mijn Geest zal uitgieten over alle vlees, en uw zonen en uw dochteren zullen profeteren; uw ouden zullen dromen dromen, uw jongelingen zullen gezichten zien”.

Wat me ontroerde was de herinnering dat eens, heel lang geleden, in het allereerste artikel dat ik ooit over de Quakers las, Joel 2:28 werd aangehaald. Het werd toen gebruikt (“alle vlees”) als argumentatie, dat er iets van God in ieder mens zit, zonder uitzondering.

Persoonlijk kijk ik terug op een verrijkende dag, waarvoor ik iedereen bedanken wil. Hopelijk zullen we digitale platforms niet meer schuwen. We namen twee ‘Minuten’ aan:

Visie op de toekomst

Wij lazen samen nog eens de Bijbeltekst Joël 2:28 die in de groetbrief van EMES stond. Dit is ook een belofte: we hebben de Geest nodig, en kunnen ook open staan voor nieuwe wegen. Ook op Zoom kunnen we een “gathered meeting” hebben.

Wij hoorden over inspiratie uit verschillende films:
* A life on our planet (David Attenborough)
* The social dilemma (Jeff Orlowski)

* A Message From the Future II: The Years of Repair (Avi Lewis)”
We kunnen ons bewust zijn van de situatie in de wereld en ons tegelijkertijd terugtrekken in bezinning over wat wij nu met kleine handen kunnen berei- ken. En: onze handen kunnen via internet over de hele wereld reiken.

In deze tijden waarin veel angst heerst, kunnen we ons in de stilte verbin- den, kan hoop opborrelen en kunnen dromen ontstaan. Laat de Geest vanuit de Stilte onze moed aanwakkeren en onze dromen versterken. Het is onze uitdaging om visioenen te creëren en samen levend te maken. Quakers heb- ben een visioen van een vreedzame wereld zonder kernwapens en die visie willen we uitdragen. Laten we, als straks ieder zijns weegs gaat, elkaar op de hoogte houden en met elkaar blijven uitwisselen wat wij doen om onze visioenen werkelijkheid te laten worden.

Slotminuut/zendbrief

We zijn deze dag bij elkaar geweest op digitale wijze. Vanwege de nieuwe Corona regels hebben wij ons genoodzaakt gezien om te besluiten niet in de Johanneskerk in Amersfoort fysiek bijeen te komen.
Een afgeslankte Algemene Vergadering van een dag, waarin we ervaren hebben hoe belangrijk het is om elkaar ook op deze wijze te ontmoeten. We hebben de noodzakelijke beslissingen genomen die niet konden wachten. Het luisteren naar de waarden en inspiratie van Vrienden heeft ons aan het denken gezet en is een aanzet om verder in de Maandvergaderingen ook over waarden en inspiratie na te denken in de komende tijd. We houden el- kaar vast in deze tijd via online en live bijeenkomsten, in telefoongesprekken met Vrienden die hier niet bij konden zijn.

We wensen elkaar toe dat we het Licht in elkaar aanwakkeren zodat we alle- maal onze talenten en gaven kunnen inzetten voor nieuwe inspiratie in de komende maanden.

Posted on

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *