Religieus Genootschap der Vrienden

Baten en lasten 2021

InkomstenWerkelijkBegroot
G-50 Ontvangen bijdragen45.37617.400
G-51 Inkomsten op kapitaal15.70815.500,
G-52 Herwaarderingen173.036
Totaal inkomsten234.12029.500
UitgavenWerkelijkBegroot
G-15 Debiteuren & Vooruit betaald215
G-70 Kosten Kantoor & Bestuur2.179500
G-71 Kosten Eigen uitgaven5.5554.800
G-72 Kosten Reis & Verblijf4.8191.120
G-74 Afdrachten en Bijdragen aan
organisaties
35.96110.550
G-75 Kosten onroerend goed200
G-77 Kosten van educatie, literatuur &
abonnementen
2032.200
G-79 Resultaat Maandvergaderingen8.183
Totaal uitgaven57.11515.050
Posted on