Religieus Genootschap der Vrienden

De Geest roept ons.

Van Mark Russ, naar Efeziërs 4: 1-16. Voor de cursus ‘Equipment for Ministry’ aangepaste versie. Vrij vertaald door Frieda Oudakker

De Geest roept ons allemaal.
Het Licht verlangt naar ons. Het verlangt, dat wij het volgen, dat wij erin wandelen, niet alleen als individu maar als gemeenschap.
Mogen wij deze roeping waarmaken, met bescheidenheid en zachtaardigheid, met geduld, elkaar liefdevol verdragen en hard werken om verenigd te worden in de Geest van Vrede.
Er is één wereld, één mensheid. En er is één Geest, één Licht, één Goddelijke Liefde. Het is binnen ons en buiten ons. Het beweegt door ons heen en vult alles.
Binnen deze eenheid is er verschil, omdat we allemaal een verscheidenheid aan geschenken hebben gekregen.

verscheidenheid

Sommigen van ons zijn begaafd in het zorgen voor anderen, sommigen hebben diepe spirituele wijsheid, sommigen hebben de innerlijke kracht om moedig op te komen voor gerechtigheid, sommigen weten conflicten te herkennen en op te lossen, sommigen hebben de gave anderen te bekrachtigen, anderen zijn inspirerende leraren, sommigen stellen de juiste vragen, sommigen zijn begiftigd met standvastig geloof, sommigen hebben de gave open te zijn over hun zwakheden, zodat anderen zien dat ze daar niet alleen in zijn.

Al deze gaven rusten ons toe voor het werk om te dienen, dienstbaarheid te zijn aan het opbouwen van het lichaam van geloof, totdat iedereen de ingevingen van liefde en waarheid in hun hart leert kennen en erop vertrouwen.

Als we groeien in onze gaven, worden we volwassen mensen van geloof. De wereld heeft volwassen mensen nodig die geworteld zijn in liefdevolle trouw, mensen die niet gemakkelijk te misleiden zijn, mensen die vol vertrouwen spreken en handelen vanuit bescheidenheid, waarheid en liefde. Mensen die hun eigen unieke rol spelen in een lichaam dat groeit en zichzelf opbouwt in Liefde.

Mogen we dus samen aan het begin van deze twee jaar van leren en ontdekken, leven naar het Licht dat ons is gegeven, met nederigheid en zachtaardigheid, met geduld, met liefde voor elkaar, strevend om verenigd te zijn in de Geest van Vrede.

De Deventer gespreksgroep heeft twee bijeenkomsten gewerkt met deze tekst. Één keer met het hele gebed. En de tweede keer hebben we elkaar verteld welke gaven wij in ons leven hebben meegekregen en hoe we dat zijn tegen gekomen.

Ieder vertelde tien minuten over die gaven. Daarna was er 5 minuten gelegenheid om aan degene die aan de beurt was te vertellen welke gaven de anderen van de groep gezien hadden.
Het was een zieverrijkende ervaring. Prachtig om mensen te zien oplichten als ze over hun gaven vertelden en bij de ‘warme douche’ die ze daarna van de anderen kregen.

Wat een inspirerend gebed!

Posted on

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *