Religieus Genootschap der Vrienden

Minuten van de Midden en Zuid Nederland, Zakenvergadering 26 juli 2020

Minuten van de Midden en Zuid Nederland, Zakenvergadering 26 juli 2020

AanwezigNel Bennema, Gerard van den Dool, Frieda Oudakker, Irene Peters, Els Ramaker, Mirjam Salomé, Marlies Tjallingii, Sytse Tjallingii
Bericht van verhinderingWim Balijon, Elly Bruijn, Joke Hofman, Jannie de Jong, Pieter Ketner, Remco Meeuwissen

Zakenvergadering van 26-07-2020 te Wageningen

De schrijver opent de vergadering met een voorbede van Sjon Donkers:

Uw schepping wankelt

het zicht op Uw rijk wordt verduisterd

U en onze Toekomst staat op het spel

als wij mensen uw wereld blijven uitbuiten

als wij mensen elkaar het leven niet gunnen

als wij mensen U en elkaar niet vasthouden

Daarom bidden wij U voor de talloze ontheemden

reddeloos door zoveel zinloos geweld

voor talloze vluchtelingen

tastend en struikelend op zoek naar een zeker bestaan

voor de talloze arm gemaakt en in deze wereld

aan de kant geschoven

alsof zij minder waard zijn dan anderen

Zie om naar hen! Hoor hun bidden! Wees met hen!

Minuut 2020/4

Wij zijn blij weer “op afstand” samen te zijn; samen in stilte en nu ook voor de zakenvergadering. Voor het eerst weer na een periode van vier maanden thuis blijven i.v.m. het Covid-19 virus.

Minuut 2020/5

We hebben besloten weer in Bennekom bij elkaar te komen vanwege de ruimte en de financiën.

Minuut 2020/6

Het jaarverslag wordt na een wijziging en een aanvulling goed gekeurd.

Minuut 2020/7

We hebben het verslag van de kascontrole commissie, Remco Meeuwissen en Els Ramaker, gelezen en keuren de jaarrekening en de balans over 2019 goed. We verlenen de penningmeester, Pieter Ketner, decharge.

Minuut 2020/8

We keuren de begroting voor 2020 goed.

Minuut 2020/9

Marlies Tjallingii neemt voorlopig, wegens ziekte van Pieter Ketner, het penningmeesterschap weer op zich.

Minuut 2020/10

We vragen de leden van onze Maandvergadering om het geld voor de collecte periodiek over te maken op de rekening van de MIZUNE. Het collecte doosje werkt niet zo goed door de soms geringe deelname aan de bijeenkomsten. Het rek. nr. is: NL67TRIO 0197 6518 52 t.n.v. MZNMV Quakers

Minuut 2020/11

We besluiten de opbrengst van de collectes te besteden voor: 

1ste kwartaal: de communicatie cursussen van Marlies en Sytse Tjallingii, 2de kwartaal: het Jeannette Noëlhuis, het 3de kwartaal: CKM (centrum tegen kinder- en mensenhandel)

Minuut 2020/12

Frieda Oudakker wijst op de mogelijkheid om online cursussen te volgen in Woodbrooke en vraagt om samen met haar zo’n cursus te volgen. 

Minuut 2020/13

Sommige Vrienden zouden het op prijs stellen een papieren ledenlijst te krijgen. We hopen dat dit geregeld kan worden.

Minuut 2020/14

Denkend aan de in te vullen vacatures binnen onze MV en binnen de JV, vragen wij ons ten zeerste af of onze manier van besluitvorming wel is zoals in den beginne bij Vrienden gebruikelijk: “vanuit de stilte” i.p.v. brainstormend. We verlangen er naar om deze quakerwijze van vergaderen meer in de praktijk te brengen.

Posted on