Religieus Genootschap der Vrienden

LC Minuten 19 juli 2020, Deventer na de meeting, live en via skype.

Aanwezig: Sytse en Marlies Tjallingii, , Hans Weening, Frieda Oudakker, Erik Dries. Via skype: Wils ’t Hart, Vivian Barty-Taylor, Jan de Winter (1e uur).

De schrijver leest vanuit de stilte de volgende tekst uit Quaker Faith hand Practice van de Philadelphia Yearly Meeting 2002, zoals aangehaald in ‘The Carillon’ april/mei 2020:

“De quakers zijn een gemeenschap van vrienden die bezig zijn met de maatschappij, door eerst voor elkaar te zorgen… Leef warm als vrienden, ga met sympathie om met de vreugden en zorgen van elkaar in het dagelijks leven. Bezoek elkaar. Kijk of je hulp kunt geven en wees ook bereid om het zo nodig te ontvangen. 

Draag de lasten van elkaars tekortkomingen. 

Deel de kracht van elkaars sterke punten.

Vergeet niet dat iedereen een stukje verantwoordelijkheid heeft voor de quakerbijeenkomst, hetzij door stilte, hetzij door het gesproken woord. Wees trouw en serieus aanwezig bij de bijeenkomsten en in de innerlijke voorbereidingen daarvoor. Wees bereid om te spreken onder leiding van het Licht. Ontvang wat anderen te zeggen hebben in een tedere geest en vermijd kwetsende kritiek.

Zoek ook leiding van het Licht in zakenvergaderingen en in al de plichten die daarmee verbonden zijn. Wees niet koppig. Let op je toon van spreken de manier waarop je met anderen omgaat; wees je er steeds van bewust dat het mogelijk is, dat jij het bent die fout zit. Bij alles rondom de groep, houd een vredelievende geest van zuivere wijsheid, met verdraagzaamheid en warme genegenheid voor elkaar.

Gebruik jouw vermogens en bezittingen niet als een doel op zich, maar als Gods gaven toevertrouwd aan jou. Deel ze met anderen; gebruik ze met nederigheid, hoffelijkheid en genegenheid. Voorkom ruzie en machtswellust; wees alert op de persoonlijkheden en behoeften van anderen. Toon liefdevolle aandacht voor alle schepselen, en koester het wonder van Gods schepping. Zorg voor zuivere wijsheid en wees leerzaam (‘attend to pure wisdom and be teachable’)”

2020-24 Voortzetting online bijeenkomsten op zondagen

 1. We vragen Marlies Tjallingii, Frits Nieuwerth- van den Akker en Jan de Winter na te gaan wat de waarde van online communicatie is voor het genootschap en hoe we dat vorm kunnen geven.
 2. We besluiten de online bijeenkomsten op zondagen te continueren in een frequentie van 1x per maand. In overleg met Frits en Marielke wordt de exacte dag bepaald. De voorkeur gaat uit naar de 1e zondag van de maand vanwege de vaste zondagen van andere maandvergaderingen.

2020-25 FWCC quakers helpen quakers

We vragen het Quaker hulpfonds of en hoe we steun kunnen verlenen aan het project Friends helping Friends (=hulp aan ziekenhuizen in Afrika om de coronacrisis te bestrijden).

2020-26 nieuwe datum av

 1. We willen de AV 2020 in aangepaste vorm laten doorgaan. We vragen de VCAV een ruimte te zoeken waar zoveel mogelijk mensen bij elkaar kunnen komen gedurende één dag. Wij denken nu aan 3 oktober.
 2. We vragen enkele leden van het Genootschap om de vrijdagavond vóór de ‘life- bijeenkomst’ online een spiritueel gedragen bijeenkomst te verzorgen.

2020-27 Geloven en werken, levend document

 1. Boek Geloven en Werken op de website: We besluiten het boek Geloven en Werken als PDF op de website te plaatsen (mensen kunnen er dan gedeeltes uit kopiëren maar kunnen de tekst niet veranderen). Dit zal het gebruik en de bekendheid hopelijk ten goede komen.
 2. Levend document Geloven en Werken: We vragen de maandvergaderingen om met voorstellen te komen voor de werkwijze omtrent het ‘levend document’. Om een idee te geven; de gedachten van de lC gaan uit naar een ruimte op het besloten deel van de website waar leden bijdragen kunnen achterlaten en een ‘redactiecommissie’ die regelmatig de ‘inbox’ bekijkt.

2020-28 voortgang website technisch en inhoudelijk

 1. We vragen de websitecommissie contact op te nemen met de Commissie van Voordracht over aanvulling van de websitecommissie.
 2. We vragen de websitecommissie te onderzoeken of de mate van beveiliging van de ledensite goed genoeg is en/of verbetering behoeft.

2020-29 Samenwerking / afstemming vriendenkring website secretariaat

In vervolg op de najaarsbijeenkomst 30 november 2019:

Op het gebied van de interen en externe communicatie van het Genootschap zijn veel ontwikkelingen, zoals:

 • Een zich snel ontwikkelende website (hetgeen nieuwe vragen voor het Genootschap oplevert)
 • Samenhang tussen de website, de Vriendenkring, de literatuurcommissie en de facebookpagina
 • De oprichting van een Nederlandstalig blog over Quakers, vrede en mensenrechten, in samenwerking met QCEA
 • Een literatuurcommissie met 1 lid, een websitecommissie met 2 leden, de vriendenkringredactie met 3 leden

Er zijn dus grote veranderingen binnen het Genootschap.

We vragen de Maandvergaderingen te reageren op het voorstel dat binnenkort de Vriendenkringredactie/websitecommissie/ literatuurcommissie gestuurd zal worden.

Uit de rondvraag /mededelingen

Mede n.a.v. de commissie van de PKN die kerken geadviseerd heeft om hun geld actiever te gebruiken, zal in de Mizune en de Haagse maandvergadering het onderwerp ‘wat doet óns Genootschap met het geld dat ze op de bank heeft’ op eigen manieren besproken worden.

De Belgisch-Luxemburgse Jaarvergadering (9-11 oktober 2020) zal volledig  online plaatsvinden (zie www.quakers-belux.org

De schrijver sluit af met een citaat uit van Václav Havel, aangehaald door Edy Korthals Altes in de Titus Brandsma Lezing 2002:

“ik ben ervan overtuigd dat de tegenwoordige globale crisis sterk met de geest van de moderne beschaving te maken heeft, met het verlies van metafysieke zekerheid en van transcendente ervaringen, met het verlies van elke bovenpersoonlijke autoriteit en van elke hogere gezichtseinder’

Belangrijke verzoek ook namens de archiefcommissie
Willen jullie aub de minuten van commissies en maandvergaderingen óók naar het secretariaat sturen!!!!: secretariaat@dequakers.nl

Volgende LC bijeenkomst: 6 Sept 2020  Amsterdam/online.

Voorlopige agenda:

datum AV

Agenda AV (agenda: commissies en samenvoegingen? activiteiten in 2020/2021 mv’s en av? Extinction Rebellion en de Quakers? Website privacy filmpjes?)

Geloven en werken, levend document: organisatie, coördinatie hiervan (reacties mv’s)

Voortgang website technisch en inhoudelijk 

Afstemming website – vriendenkring – secretariaat (reacties mv’s) 

Voortgang samenwerking met Doopsgezind Wereldwerk

Vast agendapunt: verzamelen voorstellen en initiatieven die ‘samenhang bevorderen’

Vast agendapunt: hoe leeft de geest in de maandvergaderingen

Binnengekomen post

Rondvraag / mededelingen

Posted on

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.