Religieus Genootschap der Vrienden

Berichtenblad juni-juli 2020

Inhoud

 • Adreswijzigingen , bericht van overlijden
 • Agenda
 • Digitale Wijdingssamenkomsten
 • Minuten Haagse Maandvergadering zie bijlage
 • Hervatting Quakerbijeenkomsten in Amsterdam
 • Online Bijeenkomsten Quakers en ik
 • Peace Brigades International
 • Raad van Kerken: Hiroshima herdenking met voorbeden
 • Links
 • Adreswijzigingen en bericht van overlijden

  Overlijden

  Door de veranderingen in het secretariaat is het bericht van overlijden van Ben Veerbeek niet in het Berichtenblad terecht gekomen. We kregen een bericht van zijn zoon Johan Veerbeek. Het overlijden was wel bekend bij de Haagse Maandvergadering:
  “Bij deze wil ik u mededelen dat mijn vader Dhr. B.J.H Veerbeek wonende op
  Anthuriumsingel 16 te Berkel en Rodenrijs is overleden op 07-02-2020.”

  Zie ook minuut 2020-26 van de Haagse Maandvergadering. Als bijlage toegevoegd.

  Nieuw Lid van de Haagse Maandvergadering
  Eoin Dubsky, De Bruynestraat 42, 2597RH Den Haag, Tel: 06 – 4163 6410, Email: dubsky@gmail.com

16 juli 20.00-21.30 zoomQuakers en ik 2 Via Zoom. Thema John Woolman, per zoom, opgeven bij marliestjallingii@home.nl
19 juli 2020LC-vergadering na sLlle samenkomst in Deventer of per Skype nader bericht volgt
20 augustus 20.00-21.30 zoomQuakers en ik 3 Het thema zullen we samen zoeken tjdens de bijeenkomst.
6 september 2020LC-vergadering na stille samenkomst in Amsterdam of per Skype
17 sept 20.00 – 21.30 zoomQuakers en ik 4
September-oktoberAlgemene Vergadering (datum vastgesteld in juli) digitaal of op een nader te bepalen plek, of een gecombineerde bijeenkomst
8 november 2020LC-vergadering na stille samenkomst in Groningen of per Skype

Digitale Wijdingssamenkomsten
Voorlopig gaan de online bijeenkomsten door tot de LC op 19 juli. Daarna laten we weten hoe we verder gaan hiermee. Jullie kunnen met onderstaande gegevens deelnemen aan de Stille Samenkomst via Webex, van van 10:30 tot 12:00 iedere zondag:
Deelnemen met computer: klik op deze link
Deelnemen via telefoon: 020-721-9836 Vergaderingsnummer (toegangscode): 627 948 933 Wachtwoord voor vergadering: 601652

Heb je hulp nodig? Ga naar de Webex hulp pagina.

Woodbrooke organiseert ook dagelijks Online meeting for worship, samen met FWCC-EMES. Details zijn te vinden op: www.woodbrooke.org.uk/worship

Hervatting Quakerbijeenkomsten in Amsterdam, in Corona-tijd

Beste Vrienden,
Vanaf 1 juli, dus op zondag 5 juli, staat de deur weer op een kier en zijn jullie weer welkom tegen 10.30 uur in het Quakercentrum, Vossiusstraat 20, voor de Stille Samenkomst.
We moeten echter besmetting met het gevreesde virus zo veel mogelijk zien te voorkomen. Daarom vragen wij jullie begrip voor een aantal beperkende maatregelen:
• Houd afstand! Omdat onze gang erg smal is, vragen we jullie om een mondkapje te dragen bij binnenkomst. Zie je iemand naar binnen gaan, wacht dan even voor je zelf naar binnen gaat.
• Er staat desinfecterende handalcohol in de hal
• Om opstoppingen in de garderobe c.q. keuken te voorkomen, vragen we je om je jas mee naar binnen te nemen

We halen kussentjes weg om aan te geven waar je mag gaan zitten.
De mondkapjes mogen af in de meeting-ruimte
We drinken wel koffie na afloop, maar blijven daarbij op onze plaats zitten. Ieder pakt zijn/haar eigen kopje en zet het weer terug op het blad.
We gebruiken de WC alleen in noodgeval. Er zijn daar papieren handdoeken en er is handalcohol.

We zien er naar uit om jullie weer te ontmoeten.

Marianne IJspeert, schrijver,
Dick Meijaard, assistent-schrijver.

Bijeenkomstenserie ‘Quakers en ik’

We hebben één bijeenkomst gehad. Daarvan is een verslag te lezen in de Vriendenkring van juli/augustus. De volgende bijeenkomst is ook via zoom. We nodigen je uit om mee te doen op een of meer online- bijeenkomsten. De volgende vindt plaats op 16 juli van 20.00 – 21.30 uur. En daarna voorlopig: 20 augustus en 17 september.

De bijeenkomstenserie staat in het teken van
“wat doet het Quakergedachtengoed en wat doen de Quakers uit het verleden en heden met mij?” We gebruiken het nieuwe ‘Geloven en Werken’ als basis. En het gesprek uit de sLlte als vorm.

Voor de tweede bijeenkomst hebben wij als thema gekozen ‘John Woolman’.
Als je mee wilt doen vragen we je zijn levensbeschrijving in het boek ‘geloven en werken’ te lezen en een paar van zijn uitspraken die je her en der kunt vinden.
Sta vóór de online bijeenkomst sLl bij de volgende vragen:

 • –  Wat waren mijn eerste gedachten bij het lezen van de levensbeschrijving?
 • –  Wat zou ik John Woolman vragen als ik naar hem toe kon gaan?
 • –  Welk citaat spreekt mij aan? De volgende bijeenkomsten gaan over andere hoofdstukken of subhoofdstukken in het boek Geloven en werken. We kunnen dat samen bepalen. Misschien wil jij je gedachten daar ook over laten gaan.
  Je kunt je opgeven bij:
  Erik Dries h.dries@live.nl Marlies Tjallingii marliestjallingii@home.nl.

  Je krijgt dan een link om met de Zoom-vergadering mee te doen.
  Marlies en Erik
 • Peace Brigades International
  We kregen de nieuwsbrief van Peace Brigade International met informaie over hun activiteiten. Je kunt dit vinden op hun website: www.peacebrigades.nl
  • Raad van kerken Op 6 en 9 augustus is de herdenking dat het 75 jaar geleden is dat Hiroshima en Nagasaki gebombardeerd zijn met kernbommen. De vraag van de Raad van Kerken is om daar aandacht aan te besteden in de kerkdiensten. In dit berichtenblad een aantal voorbeden, die ook via Pax naar ons toekwamen. Misschien kan het ons inspireren om op onze eigen wijze hierbij stil te staan op 9 augustus. Er zijn in veel Nederlandse steden acLviteiten gepland op 6 augustus. Waarschijnlijk komen hierover berichten op de website van Pax voor Vrede: hgps://www.paxvoorvrede.nl/ Het symbool van de kraanvogel staat Ljdens deze herdenkingen centraal.
  Voorbede 1 – Sjon Donkers Eeuwige God, Zie om naar ons! Hoor ons bidden! Wees met ons! Reik ons aan de taal om elkaar te begroeten
  Reik ons aan de woorden om elkaar te ontmoeten Reik ons aan de vragen die wij elkaar moeten stellen God van Vrede, door zoveel onrecht zoveel pijn zoveel verdriet worden wij omgeven onrecht uit het verleden waar blinde wapens en vernieLgend vuur zovele levens vernieLgden
  pijn die blijr woekeren in hoofden en harten van slachtoffers en daders verdriet dat nooit verstomt
  Voorbede 2 – Edwin Ruigrok God van mensen en al wat leer Alle namen gedragen in uw hand
  Van de kinderen van 6 en 9 augustus 1945 De dieren, de planten, de aarde
  Van Hiroshima en Nagasaki
  Herinner de duisternis
  De allesverzengende hige
  Mensen beroofd van alles
  De aarde verschroeid
  Steden in as gelegd

Voorbede 3 – Sjon Donkers

Liefdevolle God,
Zie om naar ons! Hoor ons bidden! Wees met ons!
Reik ons aan vergeving om al wat wij elkaar misdeden
Reik ons aan verzoening om elkaar in de ogen te kunnen zien als mensen van U
Reik ons aan compassie om als liefdevolle broeders en zusters samen verder te gaan op de weg van uw Vrede
Goede God,
Uw Schepping wankelt
het zicht op uw Rijk wordt verduisterd
U en onze Toekomst staat op het spel
als wij mensen uw wereld blijven uitbuiten
als wij mensen elkaar het leven niet gunnen
als wij mensen U en elkaar niet vasthouden
Daarom bidden wij U voor de talloze ontheemden reddeloos door zoveel zinloos geweld
voor de talloze vluchtelingen
tastend en struikelend op zoek naar een zeker bestaan voor de talloze armgemaakten in deze wereld
aan de kant geschoven
alsof zij minder waard zijn dan anderen
Zie om naar hen! Hoor hun bidden! Wees met hen!

• LINKS

Onze eigen website – www.quakers.nu
QCEA – http://qcea.org
Belgisch Luxemburgse Jaarvergadering – http://quakers-belux.org/
FWCC-EMES – www.fwccemes.org
FWCC World Office – www.fwcc.world
Friends House Moscow – www.friendshousemoscow.org
Woodbrooke – www.woodbrooke.org.uk
QUNO – www.quno.org
EMEYF – www.willyandpenn.com

Eurosatory / Stop Fuelling War – http://stopfuellingwar.org/en
Coalition for Work with Psychotrauma and Peace – www.cwwpp.org
Raad van Kerken – https://www.raadvankerken.nl/
Peace Brigades International – www.peacebrigades.nl

Posted on

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.