Religieus Genootschap der Vrienden

Citaat van de maand

Citaat van de maand

Ingezonden door Willem Furnée, 24 april 2020 Alles wat de aarde opbrengt is een gave van de genadige
schepper aan de aardbewoners. Het is duidelijk dat we de
volgende generaties onrecht doen als we de aarde nu uitputten
ten behoeve van ons uiterlijk vertoon.
John Woolman, 1772

John Woolman was zich in 1740 als kleermaker al zeer bewust van de schade die ́het streven naar uiterlijk vertoon ́toebrengt aan het milieu. Zijn hele leven heeft hij zich naast vele andere wereldverbeterende ondernemingen, ingezet om deze boodschap uit te dragen. Zonder enige ophef en zonder anderen verwijten te maken gaf hijzelf op velerlei gebied het goede voorbeeld. Zo droeg hij ongeverfde linnen kleding omdat de ververijen het water vervuilden. Zijn omgeving vond hem in zijn grauwe linnen kleding een ́vreemde vogel ́. Toen hij naar Engeland reisde om kennis te maken met de Vrienden in Londen werd hem aanvankelijk de toegang tot het Quakerhuis geweigerd en hij werd zeer onheus behandeld. Later kreeg hij wel toestemming om binnen te komen. Maar hij werd niet serieus genomen. Zo vergaat het meer mensen die visionair zijn.

John Woolman is voor mij een voorbeeld van iemand die op een onnavolg- bare, zeer innemende wijze anderen een spiegel voorhield en zo toch meni- geen bewust maakte van hun onethische gedrag.
John Woolman is voor mij één van de inspirerendste Quakers door zijn bewogenheid, zijn serieuze toetsing van zijn roepingen, zijn zachtmoedigheid en zijn ontembare inzet voor een betere wereld, ondanks zijn zeer zwakke gezondheid. Een ́activist ́ om van te houden en als voorbeeld voor ogen te houden!

Tipje: geìnteresseerd in John Woolman? Lees: ́In een bloedrode mist`. (aanwezig in de Quaker bibiotheek te Amsterdam en Den Haag’.

Posted on