Religieus Genootschap der Vrienden

Quaker samenkomsten ten tijde van het coronavirus

Wegens de situatie betreffende het coronavirus hebben een aantal Quakergroepen besloten om hun bijeenkomsten in de maand maart te annuleren, daarbij gaat het om: Amsterdam, Groningen, Driebergen en Deventer.

In Den Haag en Wageningen gaan de samenkomsten wel door, hier geldt het volgende:

  • Gezien de grootte van onze groepen (over het algemeen kleiner dan 25) vinden de wijdingssamenkomsten op zondag en eventuele, andere activiteiten die gepland stonden nog steeds plaats.
  • In lijn met de landelijke maatregelen verwachten we van mensen met luchtwegklachten en/of koorts dat zij thuisblijven.
  • Mensen die zichzelf tot een risicogroep rekenen wordt afgeraden om de dienst of andere Quaker samenkomsten te bezoeken.
  • Aan het eind van de samenkomst worden er géén handen vastgehouden/geschud, een vriendelijke buiging naar elkaar toe is voor nu even een mooi alternatief.

We denken dat het op bovenstaande wijze mogelijk is om toch samen te komen en uiting te geven aan ons geloof, zonder daarbij onnodige risico’s te nemen voor onze eigen gezondheid of kwetsbaren in onze omgeving.

Alternatieve wijdingssamenkomst:

Op momenten dat wij niet fysiek bijeen komen, kunnen wij ook technologie inzetten voor onze Quaker dienst.
Morgen ochtend (zondag 22 maart) nodigen wij jullie uit om tussen 10:30 en 11:30 in de bellen voor een ‘online’ Wijdingssamenkomst. 
Marielke zal deze Quaker dienst openen met een tekst en aangeven wanneer deze ten einde is.
Net als bij onze gebruikelijke bijeenkomsten, mag vanuit de Stilte eenieder die zich daartoe geroepen voelt, iets met de overige aanwezigen delen.
Om de techniek voor deze ‘online’ Quaker dienst zo eenvoudig mogelijk te maken, hebben wij gekozen voor een telefonische conferentie. Iedereen krijgt hiervoor een telefoonnummer waarop zij kunnen inbellen. Geïnteresseerden kunnen de inbel gegevens opvragen bij Marielke of Frits. Wij hopen vele van jullie te horen morgenochtend!

Hiernaast is er ook de mogelijkheid om mee te doen met een virtuele Meeting via WebEx. Hierbij krijg je ook een beeld van de andere deelnemers zoals bij Skype. Gebruik de link hieronder om hieraan mee te doen:

Virtuele Wijdingssamenkomst

Posted on