Religieus Genootschap der Vrienden

A principle which is pure

Uitspraken van John Woolman

There is a principle which is pure, placed in the human mind, which in different places and ages hath had differ-ent names. It is, however, pure and proceeds from God. It is deep and inward, confined to no forms of religion nor excluded from any, where the heart stands in perfect sin-cerity. In whomsoever this takes root and grows, of what nation so ever, they become brethren in the best sense of the expression. 

John WOOLMAN (1840). “A Journal of the Life, Gospel labours, and Christian experiences of —”, p.238 

Er is een zuiver principe geplaatst in de menselijke geest 

Op verschillende plaatsen en tijden heeft het verschillende namen gehad. 

Het is echter puur en komt van God. 

Het is diep en innerlijk. 

Het is tot geen enkele vorm van religie beperkt. Niemand is uitgesloten. 

Als het hart maar in perfecte oprechtheid staat. 

In wíe dit ook wortelt en groeit, van wélke nationaliteit dan ook, ze worden broeders in de beste zin van het woord. 

Posted on