Religieus Genootschap der Vrienden

Equipping for Ministry.

door Frieda Oudakker

Het tweede weekend van januari startte mijn cursus Equipping for Ministry EfM. Ik ben onder de indruk van de opbouw ervan, zoals we die aangeboden kregen in dit introductie weekend.
Op vrijdag komen we na het avond eten bij elkaar voor het aan elkaar voor- stellen van de cursus leiding, de Elders, de tutors en onszelf.

Vervolgens krijgen we een duidelijk overzicht van de opzet van de hele twee- jarige cursus. De invalshoeken: Spiritualiteit, Quaker Traditie, de Quaker Gemeenschap en leven in de Wereld vanuit de getuigenissen, hebben alle vier een plek, zonder vooraf bepaalde inhoud. Die bepaalt ieder voor zichzelf. Gedurende dit hele introductie weekend horen we steeds weer: niets staat vast, het gaat om jullie, je geeft vorm aan je eigen cursus.

We krijgen uitleg over de besloten groepssite waar we onderling zaken kun- nen uitwisselen en contact houden tussen de bijeenkomsten in. Ook daaraan geven we zelf vorm. Er is b.v. een groep die ook stille samenkomsten online doet. Via die site krijgen we online een uitwerking van de 4 thema’s, met op- drachten, in blokken verdeeld over de twee jaar. En daar kunnen we informatie vinden van de cursuscoӧrdinator. Verder is er een EfM forum waar alle (oud-)deelnemers contact met elkaar kunnen hebben.

Ik voel tijdens dit weekend een steeds diepere ontspanning en contact met mijzelf. Dat komt door de manier waarop we worden benaderd, aangespro- ken. Alles gebeurt in rust, met voortdurende aanmoediging om het kalm aan te doen, mijn eigen weg te volgen. Het zit in de bemoedigende ontspannen vriendelijkheid van de cursusleiders.

Ik ervaar het in de steeds terugkomende uitspraak dat niets vast staat. In deze cursus is het de bedoeling dat we helemaal van onszelf uitgaan. Het doel van de cursus is voor iedereen verschillend. Waar ik naar toe werk, mijn eindpro- duct – het project. Niets staat vast. Evenals de manier waarop ieder het gaat uitwerken. Er zijn geen eisen van buitenaf.

Na het overzicht van de twee jaar cursus, bekijken we de aparte onderdelen. Wat is de inhoud van de relatie met je tutor? We kunnen kennis maken met eindproducten van de afsluitende groep die 2 jaar geleden startte. Aan welke projecten werkten zij?

Alles kan. Het gaat om de eigen keus, de eigen manier van werken, het eigen doel, het onderzoeken van de eigen verwachtingen. Dat zullen we zaterdag

bespreken met onze tutor. Misschien komen er vandaaruit al voorkeuren voor korte cursussen, maar dat kan ook pas duidelijk worden in de volgende ‘Resi- dential Week’, of nóg later.

Op zaterdagochtend, na de Meeting for Worship, inventariseren we vóór de koffiepauze onze gevoelens en beelden bij Ministry, eerst in drietallen, dan in de hele groep. Na de pauze gaan we erop door. Eerst weer in kleine groepjes een persoonlijke uitwisseling over hoe we zelf Ministry hebben ontvangen en gegeven, daarna een worship-sharing in de hele groep. Ik ben verrast te mer- ken dat ik daar zeker ervaring mee heb: de opvoeding van mijn pleeg-klein- zoon. Verrassend!

Zaterdag krijgen we informatie over het gebruik van de indrukwekkende Quakerbiblotheek. Ook is dan de eerste ontmoeting met de eigen mentor, met de aanbeveling voor mij: nee, nu nog geen cursussen over Quaker taken en rollen. Eerst voor jezelf. Wat heb jij nodig, puur voor jezelf, voor je eigen spiritualiteit? Neem daar dit eerste jaar de tijd voor.
Ik zie nu al uit naar onze volgende bijeenkomst: de week vóór Pasen.

Posted on

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.